Persoonlijke instellingen

Bestuurder

Uit Tuencyclopedie

Share/Save/Bookmark
Titel: Rector Magnificus prof. M. Tels (rechts) met Japie-voorzitter Mark Senden Jaar: 1981 Foto: Archief TUE


Inhoud

Rector magnificus

Secretaris

Titel: A.J. Vleer, secretaris THE 1958-1966 Jaar: 1965 Foto: Archief TUE

College van Bestuur

College van Curatoren

Voorzitters Raad van Toezicht

Bestuurders

In de jaren vijftig is het bestuur van een universiteit of hogeschool in handen van twee organen. Het College van Curatoren bestaat in het geval van de THE uit een verzameling van ervaren bestuurders uit het bedrijfsleven en de overheid, waarvan de burgemeester van Eindhoven qualitate qua lid is. Het tweede gremium is de Senaat, onder voorzitterschap van de rector magnificus. Met de invoering van de Wet Universitaire Bestuurshervorming verdwijnen deze gremia en daarvoor in de plaats komen twee nieuwe bestuursorganen: het College van Bestuur (CvB) (in de begintijd in Eindhoven vijfkoppig) en de Hogeschoolraad, die in 1986 herdoopt wordt tot Universiteitsraad. In 1997 wordt de Wet Modernisering Universitaire Bestuursorganisatie van kracht en verandert onder andere de status van de Universiteitsraad. In dat jaar wordt ook de Raad van Toezicht ingesteld, waaraan het CvB verantwoording aflegt. Rode draad in de universitaire organisatie is de secretaris van de universiteit.

Alumnus

De eerste alumnus die wordt benoemd tot rector magnificus is prof.dr.ir. C.J. van Duijn.

Duurrecords

  • Rector magnificus

prof.dr. K. Posthumus (1961 - 1968)

  • Voorzitter CvB

drs. H.J. ter Heege (1976 - 1995)

  • Secretaris van de Universiteit

ir. H.P.J.M. Roumen (1988 - 2012)

  • College van Curatoren

ir. H.B.J. Witte (1959 - 1966 en 1967 - 1971)

  • Witte is van 22 november 1966 tot 5 april 1967 minister van Volkshuisvesting in het kabinet-Zijlstra en treedt dan tijdelijk terug als burgemeester en curator
Titel: CvB-voorzitter dr.ir. Arno Peels opent het vernieuwde gebouw Ceres Jaar: 2012 Foto: Bart van Overbeeke