Persoonlijke instellingen

Tuencyclopedie:Info

Uit Tuencyclopedie

Share/Save/Bookmark

Over TU/encyclopedie

Prof.dr. Martin Rem, ca. 1990. Foto TU/e


De TU/e bestaat in 2011 vijfenvijftig jaar. Tienduizenden studenten, promovendi en medewerkers maken (en maakten) intussen deel uit van de universiteitsgeschiedenis. Ieder met zijn eigen herinneringen aan de gebouwen, de personen en de gebeurtenissen. Het lustrum is een mooie aanleiding om met een nieuw initiatief te komen om een volgende stap te zetten die bijdraagt aan de (informele) geschiedschrijving van onze instelling: een online TU/encyclopedie. De eerste stap werd in 2006 gezet met het verschijnen van De Kleine TU/e Encyclopedie 1956-2006 onder redactie van Joep Huiskamp. Een van a tot z geordende verzameling van biografische portretten, anekdotes, rituelen en voorvallen. 650 pagina’s, maar zeker nog niet compleet! Deze publicatie vormt het startpunt voor het nieuwe initiatief. Een boek is door zijn vorm statisch; de nieuwe online TU/encyclopedie heeft de ambitie uit te groeien tot een dynamische vorm van informele geschiedschrijving. En daar kan iedereen zijn steentje aan bijdragen. De redactie nodigt studenten, (oud-) medewerkers en alumni uit om eigen herinneringen, anekdotes, foto’s, filmpjes en wetenswaardigheden aan te leveren. Zodat de TU/encyclopedie kan uitgroeien tot een historische caleidoscoop van waardevolle, inspirerende of onderhoudende informatie. Het gezamenlijk beleefde verhaal van de TU/e.

Informatie voor bijdragers aan de TU/encyclopedie

Bijdragen aan de online TU/encyclopedie zijn gelicenseerd onder een Creative Commons Naamsvermelding-Gelijk delen 3.0 Nederland licentie. Met deze licentie behoudt u het auteursrecht op uw bijdrage maar mogen anderen uw bijdrage delen (kopiëren en verspreiden) en aanpassen (bewerken, wijzigen, afgeleide werken maken), ook voor commerciële doeleinden, onder de voorwaarde dat uw naam wordt vermeld en dat de aangepaste of afgeleide bijdrage onder dezelfde licentie wordt verspreid als de licentie op uw oorspronkelijke bijdrage.

Als u niet wilt dat anderen uw bijdrage aan de TU/encyclopedie verspreiden of bewerken en aanpassen, plaats deze hier dan niet.

Met het plaatsen van uw bijdrage aan de TU/encyclopedie, verklaart u dat u de oorspronkelijke auteur van de bijdrage bent en dat u geen materiaal hebt gebruikt dat beschermd wordt door het auteursrecht, tenzij u daar toestemming voor heeft. Gebruik geen materiaal dat beschermd wordt door auteursrecht, tenzij u daarvoor toestemming hebt.

Zie voor details: Tuencyclopedie:Auteursrechten.

Redactie TU/encyclopedie