Persoonlijke instellingen

Rijksbouwmeester

Uit Tuencyclopedie

Share/Save/Bookmark

In Nederland adviseert een rijksbouwmeester de regering over het architectuurbeleid en de rijkshuisvesting. Het eerbiedwaardige ambt werd in 1806 ingesteld gedurende de Napoleontische tijd. De Eindhovense architectuurhoogleraar prof. W.G. Quist vervulde van 1975 tot en met 1979 deze functie. De tweede rijksbouwmeester met een Eindhovense affiliatie was alumnus ir. J.M.J. Coenen, die van 2000 tot 2004 het ambt vervulde. Diens voorganger, de in Delft opgeleide ir. W. Patijn, werd omstreeks het midden van de jaren negentig betrokken bij het toenmalige masterplan voor de TU/e-campus. Zijn bureau maakte het ontwerp voor de verbouwing van de twee vleugels onder het Hoofdgebouw, die bij de TU/e-bevolking bekend werden als de bruine of sigarendoos, een nicotinaire verwijzing naar de rookgewoonten van de voorzitter van het College van Bestuur, dr.ir. H.G.J. de Wilt, die zich merkwaardigerwijs zelden iets aantrok van het rookverbod in de openbare ruimten van de TU/e en die de opdracht gaf voor de verbouwing. In 2017-2018 volgde een nog rigoureuzere verandering toen het Hoofdgebouw opnieuw gestalte kreeg als gebouw Atlas.

Titel: Hoofdgebouw met 'sigarendoos' laagbouw ontworpen door W. Patijn Jaar: 2010 Foto: Jack Guns