Persoonlijke instellingen

Onderwijsresearch

Uit Tuencyclopedie

Share/Save/Bookmark

Veel ingenieurs en TU/e-docenten trekken een vies gezicht wanneer ze het woord ‘onderwijskunde’ horen. Toch is de THE in de jaren zestig de eerste instelling voor hoger onderwijswaar een groep onderwijsresearch wordt opgericht. Deze groep krijgt als taak om bijstand te verlenen bij het ontwikkelen en toepassen van wetenschappelijk gefundeerde inzichten aangaande didactische methoden, examineren, selectie, studiebegeleiding en motivatie. In de jaren zestig en zeventig geldt Eindhoven als hét centrum op dit gebied, waar niet alleen onderzoek wordt gedaan, maar ook daadwerkelijk vernieuwing plaatsvindt. Andere universiteiten volgen pas later met vergelijkbare initiatieven. Grote man achter het initiatief is rector magnificus prof.dr. K. Posthumus. Hij gaf de stoot tot de oprichting. De psycholoog dr. W.A.T. Meuwese houdt in januari 1968 zijn openbare les als lector onderwijsresearch. Wetenschappelijk onderwijs, zo stelt hij, moet met noodzakelijk beperkte middelen een maximum aan effect bereiken. Dat kan slechts wanneer het onderwijssysteem meer rationeel wordt ingericht. De systematische beoefening van het vak onderwijsresearch is in Nederland dan nog slechts 3,5 jaar oud en ‘vindt haar basis op de THE’. De onderwijsgroep produceert een stroom van publicaties. Niet alleen puur wetenschappelijke: zo verschijnen er in de Aulareeks populaire titels als Onderwijs in de maak met daarin artikelen over het meten van studiebelasting. In 2006 wordt een oude traditie in ere hersteld met de benoeming van de onderwijsleerpsycholoog prof.dr. W. Jochems tot hoogleraar onderwijsinnovatie en directeur van het Eindhoven School of Education (ESoE), een instituut waarin TU/e en Fontys Hogescholen nauw samenwerken op de gebieden van lerarenopleiding, onderwijsonderzoek en onderwijsinnovatie.

Titel: Toekomstige docenten in opleiding aan de TU/e Jaar: 2007 Foto: Bart van Overbeeke