Persoonlijke instellingen

Majesteit

Uit Tuencyclopedie

Share/Save/Bookmark
Titel: H.M. Koningin Juliana op bezoek bij de TH Eindhoven. V.l.n.r rector-magnificus prof.dr. kees Posthumus, burgemeester en curator ir. Herman Witte, de Koningin en curator ir. Theo TrompJaar: 26 september 1963 Foto: Archief TUE

In de herfst van 1963 is het imposante Hoofdgebouw klaar voor de officiële opening. Een voorbereidingscommissie vraagt zich af of er een lid van het Koninklijk Huis uitgenodigd moet worden. President-curator ir. H.B.J. Witte (burgemeester van Eindhoven) polst de commissaris van de Koningin in Noord-Brabant en de minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen. Men voelt er niet veel voor. “Er worden de laatste tijd door universiteiten en hogescholen zoveel gebouwen gezet, dat Hare Majesteit er eigenlijk niet aan kan beginnen om zelfs zulke belangrijke gebouwen als het onze te openen”, schrijft Witte in een brief aan de secretaris van de THE, mr. A.J. Vleer. Besloten wordt om de Koningin een week na de opening voor een informeel werkbezoek uit te nodigen.

Kosten


Titel: H.M. Koningin Juliana op bezoek bij de TH Eindhoven. Tijdens de lunch geflankeerd door curator ir. Theo Tromp (links) en rector magnificus Kees PosthumusJaar: 26 september 1963 Foto: Archief TUE

De kosten voor de opening worden vooraf begroot op vijftienduizend gulden. Witte en Vleer moeten een verzoek indienen bij de minister om in de begroting een beroep te mogen doen op de post onvoorzien. Het ministerie is not amused en deelt op 12 augustus 1963 mee dat de kosten niet boven de tienduizend gulden mogen uitkomen en dat er bezwaar wordt aangetekend tegen de opluistering van de plechtigheid door het Brabants Orkest. Dit probleem wordt klaarblijkelijk opgelost, want dit orkest rukt onder leiding van Hein Jordans op 19 september 1963 op volle sterkte uit. Op het programma staan de Aubade van Hendrik Andriessen, het Orgelconcert Opus 4, nr 4 van Georg Friedrich Händel (uitgevoerd op de Philicorda, een elektronisch orgel van de firma Philips), de symfonie Oxford van Joseph Hayden en de Akademische Festouverture van Johannes Brahms. Bij de opening biedt architect ir. S.J. van Embden het beeld De student van de kunstenaar Oswald Wenckebach aan. Het wordt onthuld door diens weduwe, mevr. E. Wenckebach-van der Hoeven.

Juliana


Een week na de opening bezoekt koningin Juliana het Hoofdgebouw. Ze wordt rondgeleid en bij de lunch wordt een delegatie van het personeel uitgenodigd. Het hoge bezoek wordt (op afstand) gevolgd door zo’n dertig vertegenwoordigers van de pers. THE-voorlichter Joop van Dongen krijgt vooraf van het hoofd pers en publiciteit van de Rijksvoorlichtingsdienst, de heer W. van den Berge te horen dat hij zich niet met de pers mag bemoeien. “Dus u bent als het ware de dictator voor de pers?” vraagt Van Dongen. “Inderdaad”, antwoordt de RVD-baas.