Persoonlijke instellingen

Drukwerk

Uit Tuencyclopedie

Share/Save/Bookmark

Studiegids


Jarenlang verscheen er ieder studiejaar een gedrukte editie van de studiegids: een lijvig vademecum vol beschrijvingen van collegevakken, studieprogramma’s en lijsten met de namen van docenten. Studenten konden hier de informatie vinden die ze nodig hadden bij het plannen van hun studie en ook desgewenst een blik over de schutting werpen op het aanbod van andere opleidingen. Vanaf de beginjaren werden de gidsen (net zoals de jaarboeken) met zorg samengesteld en vormgegeven. Vormgeving en druk waren in handen van de Eindhovense drukkerij Lecturis, de huisdrukker van onder andere het Van Abbemuseum, waar grafisch ontwerpers Jacques Peeters en (later) Baer Cornet voor typografie en omslag zorgden. De gidsen kregen een zakelijke en heldere uitstraling die perfect aansloot bij de jonge THE. Oud-directeur Henk van Stokkom, die van 1949 tot 1986 voor Lecturis werkte, herinnert zich dat hij in de zomermaanden daarvoor speciaal personeel moest vrijmaken: “De kopij voor de gids werd altijd op het laatste moment aangeleverd en in augustus gedrukt. Er waren altijd nog wel wat last minute aanpassingen. De vormgevers kozen voor een strakke monotype letter.” De vormgeving bleef niet onopgemerkt, want in 1961 selecteerde de Commissie voor de Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek de Studiegids 1961/ 1962 en het Jaarboek 1956-1961 tot de uitverkoren groep van vijftig best verzorgde boeken van het jaar. Uit het juryrapport: “Dit gedenkboekje vormt een boeiende demonstratie van hetgeen te bereiken valt als men zich een grote beperking oplegt in de keuze der te gebruiken typografische middelen. In dit geval beperkte men zich -tot op de titelpagina’s toe- tot het vrijwel uitsluitend gebruik van het kleine tekstletterkorps, waarbij vet en cursief met mate voor de gewenste differentiatie zorgen.” De geselecteerde boeken werden in het Stedelijk Museum van Amsterdam tentoongesteld. Ook de gidsen van 1964/ 1965 en 1970/1971 valt dezelfde eer te beurt. “Wij waren er als drukker heel trots op dat we die prijzen met de THE in de wacht sleepten”, herinnert Van Stokkom zich in 2006. “Het was een mooi visitekaartje.” De gezamenlijk met alle faculteiten geproduceerde gids leidde een lang leven. In de jaren negentig werd het concept langzaam aangepast. De typische TU/estrijd tussen centrale en decentrale krachten werd uiteindelijk beslist in het voordeel van de opleidingen, die eind jaren negentig allemaal een eigen gids kregen. In de 21e eeuw is er geen gedrukte versie meer over, maar rest alleen een webversie.

Titel: Studiegids uit 1992 Foto: Archief TU/e

Jaarboeken en jaarverslagen


Ook de jaarboeken ondergingen in de loop van vijftig jaar conform de tijdgeest een transformatie tot jaarverslagen. In de jaren tachtig en negentig werden ze voorzien van steeds meer uitdijende financiële paragrafen en later zelfs accountantsverklaringen. Illustraties, korte portretten en een meer journalistieke opzet zorgden er in de jaren negentig voor dat het jaarverslag uitgroeide tot een pr-instrument. In de zakelijke 21e eeuw ligt de nadruk op de verantwoording die de TU/e in haar jaarverslag aflegt ten opzichte van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.