Persoonlijke instellingen

Drees W.

Uit Tuencyclopedie

Share/Save/Bookmark
Titel: Minister-president Drees spreekt voor het heien van de eerste paal van het Hoofdgebouw Datum: 6 oktober 1958 Foto: Archief TUE

Op 6 oktober 1958 heit de socialistische minister-president dr. W. (Willem) Drees de eerste paal voor het Hoofdgebouw. Wat betreft de belangrijke maatschappelijke rol die de techniek wordt toebedacht geldt: er is niets nieuws onder de zon. Drees noemt de rol van de techniek in het moderne leven ‘ontzaglijk’ en wijst ook op de noodzaak dat techniek werkgelegenheid aan de snelgroeiende samenleving zal verschaffen. Hij is er van overtuigd dat Eindhoven in dat opzicht voor ons land van zeer grote betekenis kan worden: “Diegenen die hier studeren zou ik willen toewensen dat Eindhoven in hun leven van grote betekenis zal wezen. Deze studie bepaalt voor een groot deel de mogelijkheden die zij in hun verder leven zullen vinden. Er wordt veel kwaads over de techniek gezegd, maar voorzover ze vredelievende doeleinden dient, geloof ik dat ze voor de ontplooiing ook van de mens in een grotere veelzijdigheid veel meer voor- dan nadelen heeft.”

Titel: Minister-president Drees heit de eerste paal voor het Hoofdgebouw Foto: Archief TUE