Persoonlijke instellingen

Domeinen Dienst der

Uit Tuencyclopedie

Share/Save/Bookmark

Nieuwe apparaten maken oude overbodig. Sommige afgeschreven onderzoeksapparatuur van de THE werd tijdelijk opgeslagen in kelders en jarenlang vergeten, tot ze vanzelf antiquarische waarde kreeg. Maar wie wat bewaart, heeft een probleem. Daarom werden oude computers, meubilair en instrumenten vroeger centraal afgevoerd naar de Dienst der Domeinen, de eeuwige jachtvelden voor overtollige rijksgoederen. Roerende goederen werden daar opnieuw opgeslagen, verkocht of vernietigd. De centrale afvoer van TU/e-materiaal naar deze Rijksdienst stokte sinds het begin van de 21e eeuw. Faculteiten doen nu rechtstreeks zaken met opkopers.

Titel:Walther Aerts, CTD-medewerker verantwoordelijk voor afvoer afgeschreven inventaris Jaar: 1993 Foto: Hans van der Burgt, TU/e