Persoonlijke instellingen

Bedrijfskunde

Uit Tuencyclopedie

Share/Save/Bookmark

De bedrijfspsycholoog prof.dr. M.J.M. Daniëls, secretaris van de Senaat, constateert in 1966 dat de jonge ingenieur weliswaar veel weet van technologische processen en wiskunde, maar dat hem vaak ontbreekt aan economische kennis en nog vaker aan inzicht in sociopsychologische factoren. “Als resultaat zien wij inefficiënte produktiemiddelen, gebruiksvoorwerpen die thuis horen in het ergonomisch gruwelkabinet en weldoortimmerde maar onbewoonbare bouwwerken.” Gelukkig is er in de THE binnen alle afdelingen een groep stafleden te vinden die meent dat het ‘goed zou zijn althans een deel van de studenten aan deze Hogeschool meer vertrouwd te maken met de denkwijze en de bijdragen van andere wetenschappen, die in bedrijven waar te nemen structuren en processen onderzoeken.’ Er komt een opleiding voor hen die zich als ingenieur met het ontwerpen, analyseren en bestuderen van produktiesystemen gaan bezighouden. In 1966 kan bedrijfskunde (landelijk) als dertiende studierichting aan het technisch wetenschappelijk onderwijs worden toegevoegd.