Persoonlijke instellingen

Voorzittershamer

Uit Tuencyclopedie

Share/Save/Bookmark

In september 1957 kreeg de Eindhovense rector magnificus van de TH Delft een bijzondere voorzittershamer cadeau, naar ontwerp van Otto Treumann: een glazen bol met een houten klankbord. De rector bood de THE-curatoren vervolgens een traditionele hamer aan, gemaakt door J.H.M. Noyons. Niemand kan vertellen waar dit rituele instrument gebleven is. Het lijkt spoorloos weggezogen in het zwarte gat van de geschiedenis. Van recenter datum is het houten voorzittershamertje van de Universiteitsraad, een geschenk van ir. H.P.J.M. Roumen toen deze op 1 oktober 1986 afscheid nam van dit bestuursorgaan. De THE was juist herdoopt in TU/e. “Als de HR verandert in UR, kan HR niet meer de voorzitter zijn van de UR”, waren zijn afscheidswoorden. Vandaar de initialen op de hamer.

Titel: Voorzitterhamers aangeboden aan de TH Eindhoven ter gelegenheid van de opening Jaar: 19 September 1957 Foto: Eindhovense Drukkerij