Persoonlijke instellingen

Vintges M.A.M.

Uit Tuencyclopedie

Share/Save/Bookmark
Titel: Marc Vintges Jaar: ca 1975 Foto: Archief TU/e

In september 1970 koos drs.ir. M.A.M. (Marc) Vintges (*1952) voor de opleiding technische natuurkunde aan de THE, omdat hem dat de meest brede, zij het moeilijke studie leek. Die breedte zocht Vintges overigens niet alleen in de studie, maar ook in zijn nevenactiviteiten. Hij bemoeide zich nadrukkelijk met onderwerpen als democratisering en inspraak en deed in het begin van de jaren zeventig mee aan de bezetting van de Studentenadministratie in het Hoofdgebouw, al zou hij zich terugkijkend geen echte studentenvoorman willen noemen.

Hogeschoolraad


In 1973 werd hij gekozen als studentlid van de Hogeschoolraad (HR) en hij bleef daar twee jaar actief. “Wanneer ik er op terugkijk dan fungeerde die HR als een goed bestuurlijk orgaan. We vonden dat we de Hogeschool moesten opstoten in de vaart der volkeren. De vestiging van een medische faculteit was net misgelopen en ik had me voorgenomen dat ik van biomedische techniek een persoonlijk speerpunt zou maken. Ik was als student een van de initiatiefnemers voor de bestuurscommissie Biomedische en gezondheidstechniek waar hoogleraren als Schouten, Mulders, Beneken en Janssen en coördinator Brouwers deel van uitmaakten. Ik ben er best wel trots op dat dit initiatief via allerlei omwegen twintig jaar later tot de faculteit Biomedische Technologie heeft geleid.” Het Eindhovens Dagblad interviewt Vintges in 1976 en constateert dat hij door al zijn activiteiten naast de studie zeker geen doorsnee student is die naar de THE komt om in zo kort mogelijke tijd de ingenieurstitel te halen. “Ik zal straks na de TH zeker een rol willen blijven spelen in de samenleving, ook buiten mijn eventuele beroepsuitoefening. Je moet bereid zijn en kunnen zijn tot het dragen van medeverantwoordelijkheid voor wat er om je heen gebeurt.”

Huisvestingsproblemen


Dat Vintges pas in 1980 zijn ingenieursbul haalde, mag dan ook op het conto worden geschreven van al zijn bestuurstaken. Zo was hij actief in de sectie huisvesting van de Stichting Studentenvoorzieningen Eindhoven en in het bestuur van het doorgangshuis in Helmond, dat jonge mensen met acute huisvestingsproblemen hielp. Voor zijn afstuderen koos hij, niet verwonderlijk, een medisch fysisch onderwerp. “Achteraf gezien was ik een matige natuurkundestudent. Als onderzoeker in een lab zou ik zeker geen potten hebben kunnen breken. En onderwijs geven vond ik wel leuk voor enkele dagen per jaar, maar niet als dagelijks werk. Ik zocht daarom na mijn vervangende dienstplicht naar beleidsmatig en bestuurlijk werk in ofwel de gezondheidszorg ofwel de volkshuisvesting.” En die laatste richting werd het uiteindelijk. Vintges ging aan de slag als directeur van de stichting Interstede, een woningcorporatie in Dordrecht en Zwijndrecht. Toch liet de gezondheidszorg hem niet los en toen het mogelijk werd om de studie Beleid en management van de gezondheidszorg aan de Erasmus Universiteit Rotterdam in deeltijd te volgen, behoorde hij tot de eerste lichting studenten die zich liet inschrijven. “Een avond per week terug in de collegebanken was heerlijk om alle sores om je heen te doen vergeten. Ik heb deze tweede studie sneller gedaan dan mijn eerste studie en precies op mijn vijftigste verjaardag kreeg ik mijn diploma uitgereikt, mooier kan het toch niet?” De volgende uitdaging kwam in 2006. In zijn woonplaats Tilburg nam hij als kandidaat voor GroenLinks deel aan de gemeenteraadsverkiezingen en veroverde hij een zetel in de raad. “Ik zeg wel eens dat ik vroeger rechts tussen de linksen was en nu andersom. Als lid van de Politieke Partij Radikalen werd ik in mijn studententijd door Leninistische en Maöistische diehards als een rechtse rakker ervaren. Nu vinden heel wat rechts georiënteerde leeftijdsgenoten me juist nogal links.”