Persoonlijke instellingen

United Brains

Uit Tuencyclopedie

Share/Save/Bookmark

De TU/e was een van de eerste instellingen in het Nederlands hoger onderwijs die zich met kennistransfer naar het midden- en kleinbedrijfs bezighield. In de jaren tachtig gebeurde dat onder de vlag van het Transferbureau. Na de eeuwwisseling ging de TU/e haar kennis in nauwe samenwerking met andere kennisinstellingen beschikbaar stellen onder de naam United Brains. Ondernemers konden met door de overheid ter beschikking gestelde innovatievouchers hun vragen indienen bij de stichting, waarin behalve de TU/e ook het Regionaal Opleidings Centrum Eindhoven, Fontys Hogescholen en TNO Industrie en Techniek participeerden. United Brains ontwikkelde zich later tot een firma die advies verleende op het gebied van informatietechnologie.

Titel: Informatiestand van het Transferbureau, midden jaren tachtig Foto: Archief TU/e