Persoonlijke instellingen

Tweeduizendzoveel

Uit Tuencyclopedie

Share/Save/Bookmark

“Dames en heren studenten, de eersten uwer die na een naar wij hopen succesvolle carrière in het genot zullen worden gesteld van een welverdiend pensioen, zullen op die dag een kalenderblaadje afscheuren waarop het jaartal te lezen staat: 2000-zoveel. Een jaar aan gene zijde van deze eeuw, voor de meesten onzer achter de kim van ons voorstellingsvermogen gelegen. Op die dag zult gij u omwenden en overwegen wat het leven u heeft gebracht en wat gij aan het leven hebt kunnen schenken. Wellicht gaan uw gedachten ook terug naar uw oude Technische Hogeschool, die daar ergens in het hart van de stad Eindhoven is gelegen. De vraag zal rijzen wat wij u in het midden van deze eeuw wisten mee te geven voor uw taak niet zozeer in de zestiger, maar in de zeventiger, de tachtiger, de negentiger jaren. Veel zal blijken te hebben ontbroken of overtollig te zijn geweest in de knapzak waarmee wij u de maatschappij in stuurden. U zult ons vergeven als deze mankementen zich op de huidige dag zelfs nog niet aan de gezichtseinder aftekenden. U zult ons echter terecht veroordelen als wij de eerste tekenen der toekomstige behoeften hebben kunnen zien doch niet hebben wensen te verstaan. Mocht u deze zienswijze delen, dan zal ik u gaarne met alle kracht bij uw bevoorrading behulpzaam zijn.” Prof.dr. J.F. Schouten, De reikende hand, intreerede 1958.

Titel: Prof.dr. J.F. Schouten Jaar: ca 1968 Foto: Archief TU/e