Persoonlijke instellingen

Tuencyclopedie:Algemeen voorbehoud

Uit Tuencyclopedie

Share/Save/Bookmark

De tuencyclopedie wordt samengesteld door en voor medewerkers en studenten van de TU/e. Het uitgangspunt is dat alle bijdragen voorzien worden van zo correct mogelijke informatie, echter kunnen door de TU/e en redactie geen garanties geven over de inhoud van de encyclopedie. Een redactieraad is verantwoordelijk voor de eindredactie van de inhoud. Dit kan betekenen dat onjuiste, beledigende of niet relevantie informatie wordt verwijderd.

De TU/e en redactie van de encyclopedie zijn dan ook niet aansprakelijk voor gevolgen die voortvloeien uit fouten of onduidelijkheden in deze wiki.

Wanneer u van mening bent dat een artikel fouten bevat, kunt u dat doorgeven via: tuencyclopedie@tue.nl. Dit geldt ook wanneer u van mening bent dat een artikel van elders (deels) is overgenomen zonder toestemming van de rechthebbende.

De textuele inhoud van deze encyclopedie is vrij te gebruiken onder de GNU/FDL licentie.

Voor de afbeeldingen, audio, video en andere media in deze encyclopedie geldt dat deze niet allemaal vallen onder de GNU/FDL-licentie. Er kan dus sprake zijn van beperkingen op het gebruik. De gebruiker van deze wiki is zelf verantwoordelijk om hierop te letten. Als niets bij de afbeelding is vermeld over de auteursrechten, dan moet er van uitgegaan worden dat er externe auteursrechten op de media rusten.