Persoonlijke instellingen

Triple Helix

Uit Tuencyclopedie

Share/Save/Bookmark

Banden tussen politici, vertegenwoordigers van het bedrijfsleven en wetenschappers zijn er vanaf het prenatale stadium van de THE geweest. In de periode dat dr.ir. H.G.J. de Wilt voorzitter van het College van Bestuur is, wordt in de regio de term triple helix populair, waarmee wordt bedoeld dat kennisinstellingen, bedrijfsleven en overheid in Eindhoven als in een DNA-keten verstrengeld zijn. De persoonlijke en professionele chemie tussen De Wilt, burgemeester dr. R.W. Welschen en voorzitter van de Kamer van Koophandel Th. Hurks, zorgt voor nieuwe economische en culturele impulsen. De triple helix boekt ook resultaten in Den Haag en Brussel. Europese subsidiestromen maken een uitgebreid programma van projecten mogelijk, dat onder de naam Horizon stimulerend werkt op onderzoek en economie. Dit voorwerk resulteert in 2005 in de erkenning van de regio Eindhoven als nationale ‘Brainport’ door de landelijke overheid. De fakkel is dan al een tijd overgenomen door drie nieuwe bestuurders die elkaar weten te vinden, te weten ing. A.H. Lundqvist, voorzitter van het CvB, drs. A.B. Sakkers, burgemeester van Eindhoven en drs. H.J.G. Hendriks, voorzitter van de directie van Philips Nederland.

Titel: Ing. A.H. Lundqvist (midden) en dr.ir. H.G.J. de Wilt (rechts) Jaar: 2010 Foto: Bart van Overbeeke