Persoonlijke instellingen

Toekomst: perspectief 1959

Uit Tuencyclopedie

Share/Save/Bookmark
Titel: Prof.dr. Joop Wemelsfelder Jaar: ca. 1975 Foto: Archief TUE

De econoom prof.dr. J. (Joop) Wemelsfelder, tot dat moment medewerker van het ministerie van Economische Zaken, houdt op 6 november 1959 zijn intreerede als hoogleraar aan de afdeling der Algemene Wetenschappen. De titel: In de voorhof van het jaar 2000; enkele kanttekeningen bij de relatie tussen technische en economische ontwikkeling. Hij begint die kijk op de toekomst met een terugblik op de beurskrach van Wall Street (op dat moment dertig jaar geleden) en vraagt zich af of een dergelijke economische ramp ook in deze dagen van bloeiende wederopbouw te verwachten is; in 1959 gaat het immers economisch goed met het land. Het nationaal inkomen staat op recordhoogte. Wemelsfelder constateert dat de angst voor een nieuwe catastrofe snel achter de horizon van het verleden aan het verdwijnen is. Daarvoor in de plaats komt wat hij noemt een ‘economische eschatologie’ die de naam groeitheorie heeft gekregen. “De rol van de economie in de wereld van de techniek is dan ook in feite niet gering. Zij is, wanneer ik het in een voor dit milieu wat provocerend beeld mag zeggen, als het ware de geleidehond, die de blinde zo goed mogelijk door het gewoel van een onoverzichtelijk verkeer moet leiden.” Hij voorspelt dat de absorptie van nieuwe technologische ontwikkelingen in het economische proces soepel zal verlopen. “Het kan ons tot troost strekken dat alleen (al) het momenteel beschikbare reservoir aan technische mogelijkheden voldoende is om het jaar 2000 met een voortdurend toenemende welvaart te halen. Het lijkt dan ook niet te gewaagd om, rekening houdend met datgene wat zich in de ‘pipeline’ der theoretische en toegepaste technische wetenschappen bevindt, ten minste nog een eeuw welvaartstoeneming te voorspellen.”

Titel: Auto van de Toekomst Jaar: 2007 Foto: Bart van Overbeeke