Persoonlijke instellingen

Telegrammen

Uit Tuencyclopedie

Share/Save/Bookmark

Daarmee probeert een bedrijf anno 2006 de aandacht te vestigen op een bijna vergeten communicatiemiddel dat ooit heel populair was. De communicatie- archeoloog die zich door dikke stapels e-mails, faxen en telexen heengraaft, stuit in de jaren vijftig onvermijdelijk op stapels telegrammen. Een service die toen nog door het Staatsbedrijf der PTT werd aangeboden. In de TU/e-archieven zijn wat van deze korte en bondige boodschappen te vinden die inzicht geven in het relatienetwerk uit de begindagen. De feestelijke opening van de THE op 19 september 1957 was voor veel gezagdragers en industriëlen, die helaas door bedrijfsomstandigheden of ambtsbezigheden verhinderd waren om lijfelijk aanwezig te zijn, aanleiding om hun beste wensen aan te bieden.

* De directeur-generaal van de PTT hoopt dat ‘uw jonge instelling’ een waardevolle plaats naast DELFT gaat innemen.

* Ford Nederland wenst de THE en de ‘imposante industriestad Eindhoven’ een zeer voorspoedige toekomst.

* Dat doen ook de (toen nog) gezamenlijke steenkolenmijnen in Limburg.

* Boekhandel van Piere, die later een filiaal op de campus zal openen, stuurt zijn felicitaties.

* Philips-president ir. P.F.S. Otten meldt dat hij pas bij het middagprogramma aanwezig kan zijn.

* Oud-minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen prof. dr. F.J.Th. Rutten verstuurt vanuit Nijmegen een gepassioneerde boodschap in hoofdletters: “NOG EEN LUIDE JUICH BIJ START VAN EINDHOVENSE TH NAAR BLIJE ONTWIKKELING RIJKE UITBLOEI, WIJDE VERMAARDHEID. GOD GEVE DAT. IK BEN DANKBAAR DAT IK DE TOT STANDKOMING HEB MOGEN BEVORDEREN. STOP”.