Persoonlijke instellingen

Studievoorlichting

Uit Tuencyclopedie

Share/Save/Bookmark
Titel: Bezoeksters van de voorlichtingsdagen voor meisjes Jaar: 1970 Foto: Archief TUE

Een van de opdrachten die de THE in 1957 had, was het beter benutten van het potentieel van getalenteerde middelbare scholieren in het zuiden van Nederland. En dat leek in het eerste het beste studiejaar al meteen te lukken. Het aantal studenten dat zich aanmeldde, overtrof dubbel en dwars de verwachtingen. In vijf jaar tijd groeide de THE van zo’n 250 tot meer dan 1300 studenten. De maatschappij veranderde, de instroom steeg en rond 1970 telde de Hogeschool meer dan 4200 studenten. In het vijftigste jaar stond de teller op meer dan 7200. In die halve eeuw onderging het proces van het informeren van scholieren over het aanbod van studierichtingen een complete gedaanteverandering en professionalisering. Behoorde het verstrekken van informatie in het prille begin exclusief tot de verantwoordelijkheid van de docenten, later werd het een taak voor de studentendecanen en tenslotte kwamen de studievoorlichters en communicatiespecialisten in beeld.

Inhoud

Voorlichtingsdagen


Natuurlijk werden er in de beginjaren al informatiedagen georganiseerd, waar studenten (en hun ouders) op locatiebezoek kwamen. Trends komen en gaan. Is het in de jaren zeventig en tachtig niet meer bon ton om ouders mee te nemen, vanaf de jaren negentig komen pa en ma weer met hun zonen of dochters mee. Aan het begin van de 21e eeuw zijn leerlingen steeds meer gewend geraakt aan op maat gesneden informatie en verwachten ze op een voorlichtingsdag een totaalaanbod. In kramen en stands en tijdens bezoekjes aan de faculteit willen ze zelf hun weg kunnen zoeken. Het ultieme persoonlijke aanbod is de meeloopdag, waar aanstaande studenten de sfeer van een standaard dagje TU/e kunnen beleven.

Inlichtingenboekjes


Lang voordat er sprake is van een federatie van technische universiteiten, wordt er in 1959 door de twee Technische Hogescholen van Delft en Eindhoven een gezamenlijk inlichtingenboekje over de studie uitgegeven, met een gebroederlijk voorwoord van de beide rectores. Maar al snel kiest de THE haar eigen weg. Kritiek op de THE-brochures komt er midden jaren zeventig van Wil Kling en Fred Lambert, studentleden van de Hogeschoolraad. Ze richten hun pijlen op het bureau Voorlichting, dat door middel van ‘achterhaalde en oubollige prietpraat’ in voorlichtingsbrochures een studentbeeld van jaren her probeert te scheppen. De briefschrijvers ergeren zich vooral aan foto’s van kortgeknipte Tuna’s. “Studenten zijn geen kaalgeschoren poppetjes.” Moderne studenten willen politiek actief zijn en aan transcendente meditatie doen!

Varkenscyclus


Rector magnificus prof.dr. F.N. Hooge pleitte bij de opening van het Academisch Jaar 1987 - 1988 voor een selectiecriterium om ongeschikte studenten buiten de deur te houden. ‘Eis een zeven voor wiskunde voor toelating tot een TU-studie.’ Een waarschuwing die in tijden van hoogconjunctuur en numerus fixus bijwijlen in een uitpuilende collegezaal werd gegeven, ijlde nog jaren na. ‘Kijk maar eens links en rechts naast u; ik voorspel dat beide buren over een jaar niet meer in deze collegebanken zullen zitten.’ Vooral schooldecanen bleken zich de waarschuwing feilloos te herinneren. Ontwikkelingen in de economie hadden hun weerslag op de studenteninstroom. Wanneer het in de chemiesector slecht ging, was dat daarna aan een dalende instroom voor de faculteit Scheikundige Technologie te merken. Alleen: de cycli van instroom en marktbehoefte liepen niet synchroon. Op het moment dat de markt weer ging aantrekken, bleken er net weer te weinig chemici van de universiteiten te komen om aan de vraag te voldoen.

Het belang van communicatie


Titel: Scholieren luisteren naar uitleg over bouwkundige toepassingen industrieel ontwerpen Jaar: 2001 Foto: Bart van Overbeeke

In de jaren negentig kenmerkt ‘concurreren en samenwerken’ de manier waarop universiteiten hun studievoorlichting en studentenwerving organiseren. Tijdens grootschalige evenementen als de Studiebeurs in Utrecht proberen de universiteiten zo veel mogelijk hun presentaties op elkaar af te stemmen. Maar wie wil werven, moet goede prestaties leveren én zijn communicatie professioneel aanpakken om een goed imago te verankeren bij de groepen die er toe doen. Zichtbaarheid wordt vanaf het einde van de jaren tachtig steeds belangrijker, in een wereld waar het informatie-aanbod dat op jongeren gericht is blijft groeien en groeien. Kon drs. H.J. ter Heege, voorzitter van het College van Bestuur, in de jaren tachtig nog volhouden dat ‘Rolls Royce toch ook geen reclame hoeft te maken’, de veranderde praktijk wijst uit dat een universiteit niet zonder een professioneel communicatiebeleid kan. Rolls Royce bleek overigens via direct mail wel degelijk met een selecte groep van potentiële klanten te communiceren! Advertentiecampagnes, professionele op de doelgroep afgestemde folders en brochures: universiteiten melden zich in de jaren negentig steeds nadrukkelijker in de media en op scholen. In 1994 wint de TU/e een eerste prijs voor de beste studievoorlichtingsbrochure voor een universitaire opleiding, in dit geval scheikundige technologie. In 1997 is de TU/e de eerste universiteit die met een eigen studievoorlichtingsteam van studenten onder regie van twee juist afgestuurde ingenieurs met een busje het land intrekt om op scholen voorlichtingsbijeenkomsten te houden. Er wordt een database opgezet met de adressen van alle VWO-leerlingen die het juiste profiel hebben om een TU/e-studie te gaan volgen. Rekkelijken en preciezen dicussiëren over de grenzen tussen studievoorlichting en studentenwerving, maar de karavaan trekt verder.

Films


De eerste studievoorlichtingsfilm van de THE wordt in de jaren zestig op 16 mm film opgenomen. Is de videofilm ‘Studeer jij of studeer ik?’ uit het begin van de jaren tachtig nog een vrij traditionele voorlichtingsfilm, in 1988 produceert de Universiteit een soort docudrama onder de titel ‘Hoofdartikel.’ Acteurs Carine Crutzen en Bert Kuizenga spelen twee journalisten van het Eindhovens Dagblad, die een reportage maken over de wondere wereld van de TU/e. Rector Magnificus prof.dr. S.T.M. Ackermans spelt zichzelf in deze film. De keuze voor de filmmuziek is niet bepaald afgestemd op de doelgroep: de plechtige klanken van het TU/e-orgel dreunen onder de aftiteling. Met de laatste voorlichtingsfilm 'Greep op de toekomst’ uit 1990 is het medium film uitgewerkt. Het internet speelt daarna meer en meer een belangrijke rol als informatiebron.

Totaal aantal ingeschreven studenten


Inschrijvingscijfers lijken nauwkeurig, maar zijn dat slechts bij benadering. Door de jaren heen worden er verschillende administratieve definities van ‘student’ en ‘ingeschrevene’ gehanteerd. De volgende gegevens dienen dan ook met de nodige voorzichtigheid te worden gehanteerd.

 • 1957 246
 • 1958 523
 • 1959 745
 • 1960 1033
 • 1961 1341
 • 1962 1580
 • 1963 1815
 • 1964 1983
 • 1965 2233
 • 1966 2468
 • 1967 2790
 • 1968 3181
 • 1969 3661
 • 1970 4257
 • 1971 4748
 • 1972 4158
 • 1973 4057
 • 1974 4178
 • 1975 4316
 • 1976 4261
 • 1977 4349
 • 1978 4326
 • 1979 4532
 • 1980 4528
 • 1981 4659
 • 1982 5056
 • 1983 5285
 • 1984 5606
 • 1985 5862
 • 1986 6180
 • 1987 6369
 • 1988 6172
 • 1989 6272
 • 1990 6601
 • 1991 6687
 • 1992 7158
 • 1993 6880
 • 1994 6209
 • 1995 5730
 • 1996 5210
 • 1997 4985
 • 1998 5036
 • 1999 5487
 • 2000 5985
 • 2001 6454
 • 2002 6722
 • 2003 7023
 • 2004 7207
 • 2005 7217