Persoonlijke instellingen

Studentenverenigingen

Uit Tuencyclopedie

Share/Save/Bookmark
Titel: Studenten met 'Paard van Troje' op weg naar het Philips Ontspanningsgebouw tijdens de viering van het 1e lustrum van het Eindhovens Studenten Corps Jaar: 1962 Foto: Archief TUE
Titel: Optocht trekt over de campus tijdens viering dies natalis Jaar: 1960 Foto: Archief TUE

Afsplitsing en nieuwvorming. Met deze twee termen is de ontwikkelingsgang van vijftig jaar studentenverenigingen in Eindhoven te kenschetsen. De geschiedenis daarvan is opgetekend in Student in Eindhoven, het standaardwerk over dit thema dat in 2000 verscheen. In den beginne was er het Eindhovens Studenten Corps (ESC). Anno 2006 telt de Universiteit zo’n honderd grote en kleine verenigingen, clubs en andere organisaties voor en door studenten. Op 3 september 1957 werd het ESC opgericht als enige algemene studentenvereniging. Dat paste bij het streven van rector magnificus prof.dr. H.B. Dorgelo om de typisch Nederlandse verzuiling op basis van geloof of politieke overtuiging te doorbreken. Ook de bisschop van Den Bosch gaf zijn zegen (op voorwaarde dat er een katholieke ondervereniging zou komen). De Senaat erkent in 1958 het ESC als algemene representant van de Eindhovense studentengemeenschap. Maar al op 19 september 1957 is de Societas Studiosorum Reformatorum Eindhoviensis (S.S.R.E.) een feit, die protestantse studenten aan zich beoogde te binden.* Toch vinden de studenten elkaar weer in plannen voor een gezamenlijk gebouw, waarin corpssociëteit en mensa en wellicht ook het sportcomplex ondergebracht zouden kunnen worden. In 1963 meldt zich onder de naam Demos (het volk) een derde studentenvereniging. De drie verenigingen werden elkaars buren in het studentencomplex De Bunker aan de John F. Kennedylaan. Na het verlaten hiervan in 2009 vestigden zij zich op nieuwe locaties in de Eindhovense binnenstad.

Titel: Vertegenwoordigers van de studentenverenigingen tijdens de viering van van het tweede lustrum van de THE Jaar: 1966 Foto: Archief TUE
Titel: Studenten bij de ESC-sociëteit aan de Ten Hagestraat Jaar: 2015 Foto: Bart van Overbeeke

* De vereniging zal later de punten tussen de letters schrappen, waarmee de verwijzing naar de religieuze wortels min of meer vervalt.