Persoonlijke instellingen

Straatnamen

Uit Tuencyclopedie

Share/Save/Bookmark
Titel: Onofficieel straatnaambord bij het 'Limbopad' Jaar: ca. 1980 Foto: Archief TUE

Toen in 1957 het Paviljoen geopend werd, gold Insulindelaan 2 als het officiële kadastrale adres voor de THE. Langzaam maar zeker kregen de nieuwe gebouwen op het terrein hun gestalte en ontstond er een stratenplan. Alleen: de straten hadden nog geen namen. In september 1967 besloot het College van Curatoren om onder medewerkers en studenten een straatnamenprijsvraag uit te schrijven. Er golden daarbij twee voorwaarden: persoonsnamen zouden niet worden geaccepteerd en de namen mochten (logisch!) niet al in Eindhoven in gebruik zijn. Er werden prijzen uitgeloofd van tweehonderdvijftig, honderd en vijfenzeventig gulden. Er kwamen zestig inzendingen binnen, maar de jury gevormd door president-curator mr. H.B.J. Witte, rector magnificus prof.dr. K. Posthumus en secretaris van de Hogeschool mr. J.R. van Eerde besloot geen prijzen toe te kennen. De voorgestelde namen vond men blijkbaar niet geschikt. Toch had de TH-gemeenschap zich in creatieve bochten gewrongen. Een greep uit de namen die het niet haalden: Molecuul, Orgelstraat, Sinusstraat, Dommeldalseweg, Kenchelaan (van Kennedylaan-Chemie), Pavinslaan (Paviljoen-Insulindelaan), Klaplopersweg, Modernemolensteenstraat en, als klap op de vuurpijl, Mensagitatmolemstraat.

Inhoud

Toponiemen


Pas zeven jaar later ging de kogel door de kerk en kregen de straten op de campus op initiatief van het College van Bestuur eindelijk een naam. Er werd gekozen voor een serie landelijke, dan wel moerasachtige toponiemen die ontleend lijken te zijn aan een oude streekkaart. Op oudjaarsdag 1974 werden ze van kracht. Omdat twee straten tot op gemeentegrond reikten, moesten de namen ook nog door het college van burgemeester en wethouders van Eindhoven worden vastgesteld. Dat gold voor De Wielen en voor Den Dolech, de nieuwe naam voor de oorspronkelijke Brugstraat. Den Dolech 2 werd aangewezen als het nieuwe postadres.

De tien oorspronkelijke straten


  • De Zaale - centrale hoeve van een landgoed
  • De Lampendriessen - graslanden
  • Het Kranenveld - rustplaats voor rondtrekkende vogels
  • De Rondom - (geen verklaring!)
  • De Wielen - kolk in een beek
  • Het Veken - oude benaming voor hek
  • De Lismortel - drassige grond
  • Het Eeuwsel - slecht hooiland langs een beek
  • Horsten - beboste hoogte in een moeras
  • Den Dolech - afgesneden meander van een rivier


Prof.dr. Dorgelolaan


In 1964 verrees naast het spoorwegemplacement het nieuwe hoofdkantoor van PTT-telefonie. De laan tussen het spoor en het THE-terrein, die eerder op kaarten werd aangeduid als ‘Weg naar Helmond’ of ‘Celebeslaan’ kreeg de naam van de in 1961 overleden eerste rector magnificus, prof.dr. H.B. Dorgelo.

Laplace en Simon Stevin


Op 21 oktober 1986 werd voor het plein aan De Zaale en Het Eeuwsel, waar het Bestuursgebouw (nu Traverse) verrees, de naam Laplace vastgesteld. Het plein is vernoemd naar de wiskundige Pierre- Simon de Laplace (*1749 - †1827). In 1991 werd met enig feestgedruis het plein tussen het Hoofdgebouw en de W-Hal omgedoopt tot het Simon Stevin plein (‘Zuid-Nederlands wis- en natuurkundige; *1548 - †1620’), compleet met een straatnaambord. Wie op de officiële plattegrond van de TU/e zoekt, zal de naam echter niet tegenkomen. Datzelfde geldt voor het fameuze Limbopad.