Persoonlijke instellingen

Sixties en Seventies

Uit Tuencyclopedie

Share/Save/Bookmark
Titel: Optreden Farce Majeure bij het Auditorium Jaar: januari 1976 Foto: Archief TUE

Aan het begin van de jaren zestig waren de omgangsvormen in Nederland, en dus ook aan de THE, nog die van de oudere generatie. Studenten kwamen in kostuum en met stropdas naar college, collega’s spraken elkaar met ‘u’ aan en de kapsels voor de heren bleven aan de korte kant. Maar halverwege de jaren zestig steekt er langzaam maar zeker een briesje op dat veel veranderingen met zich mee zal brengen. En niet alleen veranderingen in het uiterlijk. In de jaren zeventig wint dat briesje vooral aan politieke en maatschappijkritische kracht. Een bloemlezing van zaken die we nu ‘typisch jaren zestig’ of ‘typisch jaren zeventig’ zouden noemen, voornamelijk gebaseerd op stukjes uit TH Berichten en Cursor.

Inhoud

Nozems


President J.H. (Jan) Blom van het Eindhovens Studenten Corps schrijft in 1964 een draaiboek voor een manifestatie van het corps ter gelegenheid van de diesviering. De studenten maken in vol ornaat in een calèche en op een janplezier een tocht door Eindhoven. Het draaiboek bevat de volgende instructie: “In verband met herrie-nozems opletten. Corpsleden dienen nozems straal te negeren.”

Sexualiteit


Titel: Cabaret-optreden tijdens voorlichtingsdagen voor meisjes Jaar: 1970 Foto: Archief TUE

In november 1967 wordt een teach-in over sexualiteit gehouden, waarbij niet zozeer de medische aspecten aan de orde komen maar juist de ethische. Voorafgaand kunnen studenten kijken naar de film ‘Sex is overal’ van Kees Brusse. Het forum na afloop kent een zware bezetting: een studentenpsycholoog, een moraaltheoloog, een arts en een antropoloog bijten zich vast in het onderwerp.

Simon Vinkenoog


In 1968 opent de dichter Simon Vinkenoog een tentoonstelling met cubisch werk van prof. G.J. Slothouber en W.P.A.R.S. Graatsma, medewerkers van de afdeling der Bouwkunde. TH Berichten van 16 februari opent met de volledige tekst van zijn toespraak, die een nogal experimenteel en associatief karakter heeft. “De harmonie van de wiskunde. Van molekuul tot melkwegstelsel. Van nul tot oneindig een keuze: de cubische drie-eenheid. Een oogopslag in drie dimensies, gestolde tijd, gestopte beweging, en een afmeting.”

Harry Mulisch


Titel: Harry Mulisch bezoekt de TH Eindhoven en spreekt met studenten Jaar: 1968 Foto: Archief TUE

De schrijver Harry Mulisch geeft in 1968 een lezing over Cuba. Hij doet dat zittend op de grasmat voor het Auditorium. De jeugd, zo leren de jaren zestig, zit graag op de grond.

Ludiek


Een typerend woord dat aan het einde van de jaren zestig zijn opwachting maakt is ludiek. Zo wordt er in april 1969 een interuniversitair studentenconcours gehouden met een ‘ludiek experimenteel nachtconcert’ in het Auditorium, met optredens van Misja Mengelbergs Instant Composers Pool, een Tuna en een lichtshow met dia’s.

Hearing


Maar liefst duizend belangstellenden komen op 11 maart 1970 naar het Auditorium voor een hearing over het zogenaamde ‘voorontwerp-Veringa’ dat een model moet bieden voor de democratisering in het hoger onderwijs. De voorzitter van de voorlopige Hogeschoolraad, dr.ir. H.G.J. de Wilt, manoeuvreert het grote gezelschap behendig door de agenda. De aanwezigen steunen een voorstel waarin er op wordt aangedrongen dat De Wilt de Eindhovense opvattingen in Den Haag bij de minister gaat toelichten. Niet alle studenten hebben veel vertrouwen in de kersverse voorlopige Hogeschoolraad. “Mogen de glorierijke gedachten van Mao Tse-Tung het falen van de voorlopige Hogeschoolraad aantonen.”

Juffrouw


Old habits die hard. ‘Juffrouw wordt geen mevrouw’ kopt TH Berichten boven een stukje over verbale etiquette. “Het invoeren van de titel mevrouw voor het voltallige vrouwelijk personeel van de THE stuit op onoverkomelijke bezwaren in het sociale vlak en is niet in het belang van de TH-gemeenschap in haar geheel.” Zo reageert een commissie van de Hogeschoolraad in april 1973 op het revolutionaire voorstel om alle ‘juffrouwen’ af te schaffen. Het voorstel komt uit de koker van ir. P. Veraart van de afdeling der Werktuigbouwkunde. Pas rond die tijd ontstaat blijkbaar ‘vooral bij jongere mensen’ de gewoonte om zich bij het opnemen van de telefoon met voor- en achternaam te melden.

Grootkapitaal


Op de opiniepagina’s van TH Berichten worden in de jaren zeventig verhitte verbale gevechten gevoerd, waarin studenten het grootkapitaal te lijf gaan. Zo protesteert een zekere Frans Verberk namens een aantal Eindhovense actiegroepen onder de titel ‘Het ware gezicht van het bedrijfsleven’ tegen het staken van de subsidieverstrekking door het Eindhovens Hogeschoolfonds (EHF) aan vijf plaatselijke initiatieven. Hiermee laat het bedrijfsleven volgens de briefschrijver zijn ware gezicht zien. Hij noemt als een van de schrijnende gevallen de afwijzing van subsidie aan EiSWH. Jammer genoeg wordt de afkorting niet toegelicht, maar het gaat om een ‘Een anti-autoritaire vereniging’. Het is de briefschrijver duidelijk waarom het EHF geen subsidie meer wil verlenen: deze anti-autoritaire vereniging tast de belangen van het bedrijfsleven aan.

“Het siesteem kan alleen goed funktioneren met een hiërarchische struktuur en mensen met een vervormd agressief gevoelsleven. Het is niet zo eenvoudig om soldaten in Vietnam duidelijk te maken dat ze om vrede te krijgen een heel volk moeten uitmoorden, dat is alleen mogelijk als je gevoelsleven op een heel laag pitje staat. Hierbij is het leuk te vermelden dat de familie Philips honorabel lid is van de morele herbewapening. Het standpunt van deze kliek met betrekking tot homo-seksualiteit is op z’n minst diskriminatief zoniet fascisties te noemen.” De conclusie op de opiniepagina: ‘het EHF wil de vormingsaktiviteiten kontroleren en sturen in de richting van vrijblijvende a-politieke aktiviteiten die voor het bedrijfsleven geen gevaar opleveren.’

Rode Khmer


Zo nu en dan wordt er ook kritiek geleverd op al te nadrukkelijk getoond politiek engagement. Briefschrijver N. Liebrechts laat weten zich te storen aan “artikelen van lugubere actiegroepjes en politieke groeperingen die uit zijn op de totale vernieling van de mens.” Als voorbeeld noemt hij een ingezonden berichtje met als titel ‘THE steunt de Rode Khmer’. “Alsof de gehele TH-gemeenschap zich schaart achter een communistische organisatie die zich ten doel stelt weerloze invaliden, bejaarden en kinderen te martelen en vervolgens te vermoorden.” Hij roept vervolgens op om van TH Berichten gewoon weer een mededelingenblad te maken. “Weekbladguerilla’s moeten we maar niet betalen.”

Piramide in ’s-Hertogenbosch


De jaren zestig, een bloeiperiode voor esoterie en het occulte, laten hun invloed nog heel lang gelden, ook in de bouwkunde. In de jaren tachtig ontdekt architect Jan van der Eerden (*1926) de maten van de grote piramide van Chefren in het stadsplan van ’s-Hertogenbosch. Hij zoekt contact met prof.ir. H.M. Goudappel en prof.mag.arch. P. Schmid van de afdeling der Bouwkunde en publiceert in 1985 Het geheim van de oude stad, een speurtocht naar symboliek in de structuur van ’s-Hertogenbosch, met een voorwoord van para-psycholoog prof.dr. N.B.L. van Praag.