Persoonlijke instellingen

Sanctus Thomas Morus

Uit Tuencyclopedie

Share/Save/Bookmark

Onder de vleugels van het Eindhovens Studenten Corps (ESC) zou volgens de opvatting van rector magnificus prof. dr. H.B. Dorgelo plaats moeten zijn voor disputen met verschillende geloofsovertuigingen. Maar toch ontstonden er al snel zelfstandige aftakkingen in het Eindhovense studentenleven, zoals de katholieke studentencontactgroep Sanctus Thomas Morus, genoemd naar de Engelse humanist en roomskatholieke martelaar Sir Thomas More (*1478 - †1535). Prof.dr.ir. J. (Jan) de Graaf (faculteit Wiskunde en Informatica) was in zijn studententijd actief lid en mede-organisator van de bekende ‘koffietafels’ van Thomas Morus, waar in de jaren zestig sprekers werden uitgenodigd om over actuele levensbeschouwelijke onderwerpen van gedachten te wisselen. “Veel van de studenten waren nog opgevoed in een heel traditionele geloofsovertuiging. Je kunt het je nu niet meer voorstellen, maar we hielden discussiebijeenkomsten over een thema als ‘de sacramenten’! Aanvankelijk werden er zelfs nog misdienaars gerecruteerd uit de Thomasgelederen. In een zijkapel van de Catharinakerk droeg studentenpater ir. J.J. Bouwman één keer in de week een Latijnse mis op. Mensen denken wel dat na 1968 alles veranderde, maar volgens mij gebeurde dat pas echt zo rond 1974.”

Titel: Prof.dr.ir. Jan de Graaf Jaar: 1991 Foto: Archief TU/e

Broodjes smeren


De Thomas-koffietafels begonnen in de regel op donderdag om kwart voor één. Thomas Morus was net als de protestantse gespreksgroep ondergebracht in de ESC-villa op de hoek van de Parklaan en de Fuutlaan. Na de brand in het mensagedeelte van dat gebouw in 1964 verplaatste de koffietafel zich naar een café aan de Markt, weer later naar de tijdelijke mensa in de Dommelstraat, om na de opening van de Bunker daar terecht te komen. “Ik heb veel van de sprekers voor die koffietafels uitgenodigd. En broodjes smeren deed ik ook”, herinnert De Graaf zich. Er ontstonden soms zeer heftige discussies. “Zo hadden we een orthodox Joodse vrouw uitgenodigd die Genesis letterlijk nam en die in discussie ging over de evolutionare denkbeelden van de Franse theoloog Teilhard de Chardin. Die vrouw was niet te houden. Tegen drieën zaten we er nog.” Maar ook sprekers als prof.dr.ir. A.A.Th.M. van Trier en de Amsterdamse jezuïet en studentenpater J. van Kilsdonk werden aan tafel genodigd. Het merendeel van de gasten was van serieuze snit, maar soms kwamen er vreemde vogels op de koffie zoals Nicolaas Kroese, die in de jaren zestig enige bekendheid genoot in provo-kringen. “Die was stapelgek. Hij beweerde dat het Hoofdgebouw binnen een half jaar zou instorten omdat er sprake was van verkeerde aardstralen.” De Thomas-koffietafels werden tot halverwege de jaren zeventig georganiseerd. In 1975 kwam de katholieke servicemonteur Seamus Loughran op bezoek, woordvoerder en omschreven als ‘IRA-leider van Sinn Fein’ die op dat moment betrokken was bij vredesbesprekingen met de Britse regering. Thomas Morus en de atheïstische evenknie David Hume zetten ook gezamenlijk activiteiten op, waar dan vaak de vonken van af vlogen. “We gingen bijvoorbeeld een weekend naar Oisterwijk, waar de filosoof S.J. Doorman en de bekende fenomenoloog pater Luijpen, erudiete maar zeer van elkaar verschillende persoonlijkheden, een verbaal hanengevecht aangingen.” ‘Thomas’ werd uiteindelijk door de tijdgeest ingehaald en staakte rond 1977 zijn activiteiten.