Persoonlijke instellingen

Promoveren

Uit Tuencyclopedie

Share/Save/Bookmark
Titel: Ir. Leo Ongliehong neemt felicitaties in ontvangst na zijn promotie Jaar: 19 januari 1960 Foto: Archief TUE

Een voetbalelftal kan promoveren naar een hogere divisie en wanneer een ambtenaar promotie maakt, schuift hij door naar een hogere rang. Maar aan de universiteit staat promoveren voor het behalen van de doctorstitel. Degraderen (letterlijk: van de graad ontdoen) bestaat ook. Tenminste voor teams die deelnemen in een sportcompetitie of voor militairen die hun rang verliezen. Wie echter eenmaal de wetenschappelijke meesterproef heeft afgelegd en de doctorstitel heeft behaald, kan die niet meer kwijtraken. Zelfs wie aankondigt zijn bul terug te zullen sturen uit protest tegen het verlenen van de doctorsgraad honoris causa aan ‘grootgrutters en industriëlen’ (zoals de Utrechtse directeur van Studium Generale dr. André Klukhuhn en de Utrechtse psycholoog prof.dr. Piet Vroon dat in 1993 deden), komt er vroeg of laat achter dat deze daad slechts publicitair effect heeft. Die titel raakt men nooit meer kwijt. In de eerste vijftig jaar haalden ruim 2700 promovendi in Eindhoven hun doctorstitel.

Eerste promovendus


De eerste promovendus was ir. M.T. Vlaardingerbroek. Hij promoveerde op 15 december 1959 bij prof. dr. K.S. Knol, hoogleraar elektronica. De titel van het proefschrift luidde Smallsignal performance and noise properties of microwave triodes. Een technicus vond dat deze eerste promotie niet onopgemerkt voorbij mocht gaan. Zo kreeg de promovendus op de feestelijke dag een bovenmodel bul uitgereikt, die hij later weer aan de TU/e zou schenken. Vlaardingerbroek (*1931) had in Delft technische natuurkunde gestudeerd. Zijn afstudeerhoogleraar prof.dr. H.B. Dorgelo wilde hem graag als medewerker meenemen naar de THE, maar hij koos voor een baan bij het Philips Natuurkundig Laboratorium. Daar werkte hij in de groep van Knol, die later (‘toen de grote trek vanuit het Natlab begon en er veel medewerkers naar de THE verdwenen’) hoogleraar aan de THE werd. De fysicus bleef zijn werkzame leven lang verbonden aan Philips, met als intermezzo een periode als postdoc aan het Massachusetts Institute of Technology (1963-1964) en een gasthoogleraarschap in Denemarken (1975). Hij werkte tien jaar in managementsfuncties bij Philips ELCOMA (nu Philips Components) en vanaf 1985 tot zijn pensioen in 1991 bij Philips Medical Systems. Vanaf 1997 was Vlaardingerbroek als adviseur en gastdocent verbonden aan de groep van prof. dr.ir. P.F.F. Wijn (faculteit Technische Natuurkunde), waar hij als co-promotor optrad bij twee promoties.

Andere promoties

Titel: Ir. Dirk Lippits neemt de bul in ontvangst bij zijn promotie Jaar: 6 maart 2007 Foto: Archief TUE
Titel: Bul uitgereikt aan de eerste promovendus aan de TH Eindhoven, ir. M.T. Vlaardingerbroek Jaar: 6 maart 2007 Foto: Bart van Overbeeke


[Category:Index A-Z]]