Persoonlijke instellingen

Postzegels

Uit Tuencyclopedie

Share/Save/Bookmark

Ondanks de tomeloze inzet van lustrumcoördinator M.P. van Buijtenen lukte het niet om in een landelijke poll een ontwerp voor een TU/e-herdenkingzegel op een website van KPN-Post te laten uitverkiezen tot dé zegel van 2006. Eigenlijk is dat ook niet meer nodig, want in onze vrijemarkteconomie kan iedere burger met toepassing van digitale drukkunsten een eigen postzegel ontwerpen en gebruiken.

Titel: Ontwerp voor een postzegel bij het tiende lustrum van de TU/e Jaar: 2006 Foto: Archief TUE


Zomerpostzegels 1970


Een computer was heel lang vooral een rekenmachine, maar in 1970 wordt een THE-computer voor het eerst ter wereld gebruikt voor een interessante andere toepassing: de grafische vormgeving van een postzegel. Prof.ir. C. de Beer, ir. Th. van Lammeren en J. van de Vorst van de afdeling der Technische Bedrijfskunde werken dan samen met grafisch ontwerper R. Oxenaar aan het ontwerp van een serie zomerpostzegels. De zegels zijn op een unieke manier ontstaan, zo meldt TH Berichten. De geprogrammeerde rekenmachine van Bedrijfskunde werd uitgerust met een stuureenheid die de opdrachten van de rekenmachine ontvangt in de vorm van x- en y-coördinaten. Het proces leverde een serie geometrische figuren op die op de zomerpostzegels 1970 staan afgebeeld.