Persoonlijke instellingen

Personeelsvereniging

Uit Tuencyclopedie

Share/Save/Bookmark
Titel: Najaarsbal Personeelvereiniging Jaar: 1966 Foto: Archief TUE

Aan een universiteit werken uitsluitend hoogleraren. Het aantal leken dat men op zo’n naïef denkbeeld kan betrappen neemt af. De kenner weet beter: een universiteit biedt werk aan een rijke schakering van medewerkers. Bij het bevorderen van saamhorigheid en gemeenschapszin tussen die mede werkers kan een personeelsvereniging een grote rol spelen. Dat geldt sinds de beginjaren zeker voor de Personeelsvereniging (PV) van de TU/e. Het bestuur zorgt voor een goed gevuld jaarprogramma, met een maandgemiddelde van drie evenementen of activiteiten. Daarnaast telt de PV een groot aantal actieve secties.

Inhoud

Beginjaren


Titel: Spelletjesmiddag voor de kinderen bij het 2e lustrum van de PV Jaar: 1968 Foto: Archief TUE

Nadat de eerste medewerkers hun intrede deden op de THE, ontstond de behoefte aan contacten buiten de werksfeer. Veel van de doorgaans jonge medewerkers woonden op kamers en voor jonggehuwden was niet direct een woning beschikbaar. Sommige medewerkers reisden op en neer tussen hun woonplaats en Eindhoven, maar er waren er ook die vanwege de afstand zes dagen per week in de Lichtstad bivakkeerden. Vooral in de avonduren was er behoefte aan vermaak. Een aantal pioniers richtte daarom op 7 maart 1958 de PV op. Het eerste bestuur bestond uit voorzitter A. (Aad) Maartense, secretaris A.C.H.W. (Ton) van der Weiden, penningmeester F.Th.J.J. (Frans) de Bruin en de leden A.A. (Jos) Bruystens en J.A. (Jack) van der Hagen. Het bestuur begon vrijwel meteen met het organiseren van sportactiviteiten. Buiten werktijd konden de leden aan conditietraining doen. Er werden voetbalwedstrijden tussen medewerkers en studenten gehouden en op gezette tijden werd een van de kantines in het Paviljoen ontruimd om er te tafeltennissen.

Rijks Psychiatrische Inrichting


Geleidelijk ontstonden de eerste gespecialiseerde PV-secties, waaronder die voor de nationale volkssport: voetbal. Onder de bezielende leiding van sectieleider J. (Jaap) van der Zanden namen twee THE-elftallen deel aan de bedrijfscompetitie van de Rijks Psychiatrische Inrichting (tegenwoordig de Grote Beek). Vrouwelijke werknemers lieten zich niet onbetuigd en verzamelden zich in de sectie damesvolleybal. Onder leiding van Frans de Bruin deed een Eindhovense delegatie voor het eerst mee aan het O&W Sporttoernooi in Groningen, waar teams van de Nederlandse universiteiten en hogescholen het tegen elkaar opnamen. Verschil moest er zijn: de dames volleyballers werden kampioen, terwijl de voetballers alle wedstrijden op één na verloren. Deelnemers herinneren zich de terugkomst in Eindhoven als het hoogtepunt van de dag. In de hal van het Paviljoen kregen de dames een bloemenhulde. Voor de heren was er opmerkelijk genoeg een zwarte lolly.

Schaken


Titel: Sint Nicolaas ontmoet kinderen van de TU/ers Jaar: ca. 1984 Foto: Archief TUE

De mens leeft niet bij sport alleen. Het PV-bestuur organiseerde de ontvangsten van Sinterklaas, maar ook feestavonden in de DAF-kantine aan de Geldropseweg. In PV-verband trok de THE onder meer op excursie naar de Deltawerken en de kerncentrale in het Belgische Mol. Gelijk op met het toenemend aantal personeelsleden, groeide ook het aantal PV-activiteiten en nieuwe secties binnen de vereniging werden opgericht, zoals rikken, bridge, badminton, fotografie, tennis en schaken. Sectieleider jhr.ir. H.P. van Foreest wist deze laatste sectie, die onder de naam schaakvereniging Basilea aan de competitie van de schaakbond deelnam, tot een zeer hoog niveau op te stuwen. De sectie waterpolo speelde wedstrijden tegen studentenwaterpolovereniging Nayade en organiseerde gedurende twee zomerseizoenen tijdens de lunchpauze in natuurzwembad De IJzeren Man een onderlinge waterpolocompetitie. Het voetbal bleef in de jaren zestig een belangrijke plaats innemen. PV-teams trapten een balletje in de Eindhovense bedrijfszomeravondcompetitie en een tijd lang namen er maar liefst tien elftallen, aansluitend op de werktijd, deel aan een onderlinge competitie. Jarenlang had de PV een sectie cabaret en een sectie muziek. De laatste sectie kende zelfs twee eigen orkesten. Onder leiding van de chef glasblazerij F.J. (Frans) Voorzaat legde het eerste orkest zich toe op Hawaiï-muziek. Onder leiding van L.L.J. (Ben) Boon kwam een tweede groep musici wekelijks bijeen. Bekende THE-musici uit die tijd waren P.W. (Piet) Kleingeld, J.A.M. (Koos) van Beurden en ir. W.P. (George) Be >. Gedurende korte tijd heeft er ook een modern jazz-ensemble bestaan.

Carnaval


Een aantal, voornamelijk Limburgse, medewerkers richtte in de jaren zestig de sectie carnaval op. De carnavalisten organiseerden een feestavond in hotel Royal, nu restaurant Mei-Ling, aan de Geldropseweg. Het jaar daarop verhuisde het evenement heel toepasselijk naar hotel restaurant Limburgia aan de Markt en vervolgens naar de mensa in de Dommelstraat. De mensa had de primeur van een onvervalste carnavalszitting, waar de legendarische Limburgse buutreedner Pierre Cnoops enkele keren zijn opwachting maakte. Het enigszins elitaire gezelschap kreeg tegenwind vanuit niet-Limburgse gelederen. Zo ontstond na een paleisrevolutie in 1973 de carnavalsorganisatie d’Onderzukers die eind jaren zeventig een bloeiend bestaan kende. Een hoogtepunt was de promotie op 24 februari 1984 van promovendus Judocus J. Jofel (ir. J.A.M. Bollen, medewerker van de onderafdeling der Wiskunde) die met verve zijn ‘pruufschrift’ verdedigde: Een sociologische studie naar de pretenties van het getal elf. Het Auditorium barstte welhaast uit zijn voegen door het grote aantal belangstellenden voor deze pseudo-academische plechtigheid, waarbij de promovendus de graad van doctor humoris causa werd verleend. Maar ook d’Onderzukers kregen te maken met de terugval van de carnavalsviering in Lampegat (Eindhoven). Op 11 november 1986 hield het gezelschap na een carnavaleske begrafenis op te bestaan.

Oppascentrale


De PV deed ook aan serviceverlening. Er kwam een eigen oppascentrale: ouders van jonge kinderen konden via deze centrale voor een avondje een oppasstudent( e) in huis halen. Aan kwaliteitsbewaking werd ook gedaan: een student moest in het bezit zijn van een ‘luierdiploma’. Een karakteristiek PVevenement uit de jaren zestig waren de oriëntatieritten voor fietsers ter gelegenheid van het eerste lustrum. De vereniging had toen zelfs nog een sectie bromfietsen en fietsen binnen haar gelederen. Prof.ir. C. de Beer en prof.dr. J.J. Seidel sleepten in die sectie de prijzen in de wacht. Ook de oriëntatieritten van de Motor en Automobiel Club (MAC) waren populair. De PV kreeg van de THE-bestuurders het verzoek de organisatie van de feestavonden ter gelegenheid van het eerste lustrum ter hand te nemen. De avond in de Philips Schouwburg met het Loreleicabaret van Eric Herfst en Jasperina de Jong werd een doorslaand succes. Dergelijke lustrumfestijnen groeiden uit tot een traditie. Zo werd de viering van het vijfde lustrum luister bijgezet met de musical ‘Amerika, Amerika’.

Lustrumfeesten


Titel: Lee Towers treedt op in het Auditorium bij de viering van het 25-jarig bestaan van de PV Jaar: 1983 Foto: Archief TUE

In de jaren zeventig en tachtig leek half Eindhoven af te komen op de massaal bezochte feestavonden van de PV in het Auditorium met artiesten als André Hazes en Lee Towers. Voorzitter ir. H.P.J.M. (Harry) Roumen herinnert zich die tijd: “Een feest was nog echt een feest. Aanvankelijk was ik echt bleu in de onderhandelingen met de drankleverancier. Die zei: ‘meneer Roumen, ik wil dat feest hebben. Maar ik wil nu dat u met niemand meer verder onderhandelt.’ Daar hielden we ons dan braaf aan! We mochten drieduizend kaarten verkopen en die waren in een mum van tijd weg. ’s Avonds stond de hele loopbrug naar het Auditorium vol met mensen die alsnog naar binnen wilden. Ik woonde in Heeze en kwam op het feest zelfs de dorpsslager tegen. Die had voor vijf gulden een kaartje gekocht via zijn zwager, een TH- medewerker.”

Armand


Voor de feesten werden bekende artiesten gecontracteerd, zoals de lokale popheld Armand, een bekend gebruiker van geestverruimende middelen. Deze protestzanger moest om half elf optreden, maar om elf uur was hij nog steeds in geen velden of wegen te bespeuren. Wat te doen? Als noodoplossing werd er spontaan een bandje gevormd dat begon te spelen. Om half twaalf kwam de benevelde bard met twee dames en een paar lege wijnflessen tevoorschijn uit een van de ruimtes van het Auditorium. Roumen: “We hebben hem stante pede en zonder te betalen buitengezet. Daarna kreeg ik nog een hele serie brieven waarin hij me beschuldigde dat ik hem bestolen had. Vrijdagnacht om twee uur was het feest afgelopen en ging het voltallige bestuur opruimen. Zaterdagmiddag vier uur waren we klaar en totaal leeg. Ik had letterlijk het bloed in mijn schoenen staan. Veel van de mensen uit die tijd zoals Harry Theelen, Walter Aarts, Jan Jansen en Jan Vermeulen zijn nu met pensioen.” Ook in recente tijden schrikt de PV niet terug voor het organiseren van grote evenementen. Zo sloeg in 2001 circus Renz haar tenten op en trok in totaal bijna 2500 bezoekers op het terrein achter gebouw Traverse.

PVOC


De PV wist in de jaren zeventig beslag te leggen op een eigen onderkomen, het PV-Ontmoetingscentrum aan de Celebeslaan. Het gebouwtje bood naast vergaderfaciliteiten ruimte voor kleinschalige activiteiten en voor recepties van de eerste THE-jubilarissen. 1 december 1981 werd een zwarte bladzijde in de historie van de PV, toen het PVOC door brandstichting geheel verloren ging en daarmee ook grote delen van het archief. Na een grondige verbouwing ging de voormalige studentenkantine in het Paviljoen als nieuw ontmoetingscentrum fungeren. Naast het gebouwtje verrezen twee jeu de boules- annex beugelbanen. Met het verstrijken der jaren sloeg de vergrijzing onder de medewerkers toe. Met de pensionering van de pioniersgeneratie verdween de saamhorigheid binnen de TU/e enigszins, maar de PV bleef overeind. Omdat de doelgroep gepensioneerden groeide, nam ook het aantal activiteiten voor deze categorie toe. Zo ontstond de traditie van het jaarlijkse kerstdiner voor oud-medewerkers. Aan het einde van de jaren tachtig werd voorzichtig geprobeerd een eerste vakantiegroepsreis te organiseren. Snel bleek dat reizen en vakantie vieren op verre bestemmingen een groot succes zouden worden. Gepensioneerden hebben veel vrije tijd, dus ontstond er een groot aanbod aan cursussen, zoals schilderen, boetseren, aquarelleren, duiken, tuinonderhoud, snoeien, glas in lood, tarot, computergebruik, bloemschikken en bijenhouden. Maar er wordt ook gewandeld, er zijn busexcursies, de PV biedt golfarrangementen en korting bij het afsluiten van collectieve verzekeringen en abonnementen. Afgaand op de groei van het ledental in de loop der jaren, zijn de PV-pioniers in hun doelstelling geslaagd. In het eerste jaar van haar bestaan waren er honderddrieënvijftig mensen lid, in 2005 telde de vereniging ongeveer vijftienhonderd leden op een personeelsbestand van ongeveer drieduizend. Daar moet bij vermeld worden, dat nu ook personeelsleden van de Fontys Hogescholen kunnen toetreden, evenals werknemers van organisaties die op het TU/e-terrein gevestigd zijn. De continuïteit is door de jaren heen gewaarborgd door actieve bestuurleden onder aanvoering van voorzitters als Maartense, Van Swaaij, Rothuis, Nieuwhof, Roumen, Vlemmings, Slobbe en Waterham.

Titel: Feestelijke bijeenkomst in het PVOC Jaar: ca. 1980 Foto: Archief TUE

Colleagues United


De medewerkerspopulatie aan de TU/e is in de loop van de tijd steeds diverser en internationaler geworden. De Personeelsvereniging is trots op zijn tradities, maar gaat met het oog op dat steeds internationalere karakter verder onder de naam Colleagues United. Naar aanleiding van de sloop van het Paviljoen is de thuisbasis van de vereniging ook verplaatst van het oude vertrouwde PVOC naar de Hubble bar in gebouw Luna.

Titel: Leden sectie Jeu de Boule spelen petanque op hun baan in het plantsoen bij de Dommel, op de achtergrond gebouw Aurora Jaar: 2018 Foto: Bart van Overbeeke