Persoonlijke instellingen

Openingsplechtigheden 19 September 1957

Uit Tuencyclopedie

Share/Save/Bookmark

Donderdag 19 september 1957 is D-day voor de THE. Uit de archieven blijkt dat er in de voorbereidingsfase zelfs gesproken wordt over het live uitzenden van alle plechtigheden via de prille Nederlandse televisie, maar dit plan gaat niet door. Voor het overige wordt er niets aan het toeval overgelaten. Er is met welhaast militaire precisie een draaiboek gemaakt dat tot op de minuut nauwkeurig wordt gevolgd. President-curator dr. J.E. de Quay heeft gezorgd voor de afstemming van de contacten met het Koninklijk Huis -Royalty. Om 10.30 uur arriveren koningin Juliana en prins Bernhard op het stadhuis van Eindhoven. De zesjarige Yvonne van Rooy, jongste dochter van de burgemeester, biedt bloemen aan. Het gemeentebestuur neemt het koninklijke gezelschap tot de middag onder zijn hoede. Intussen komen de bij het oprichtingsproces betrokkenen en andere intimi in de ochtend bijeen in het Academisch Genootschap. Er worden vriendelijke woorden gesproken en cadeaus uitgewisseld (want daar zal in de middag nauwelijks tijd voor zijn). Om 14.15 uur arriveert de vorstin in de Philips Schouwburg, waar ze weer bloemen krijgt. Deze keer is het Ada Dorgelo, dochter van de rector magnificus, die een boeket aanbiedt ‘in de kleuren van de afdelingen der THE, namelijk groen (Algemene Wetenschappen), blauw (Werktuigbouwkunde), rood (Elektrotechniek) en geel (Scheikundige Technologie).’ In de Schouwburg vindt een openbare zitting van de Senaat plaats, waar koningin Juliana en andere hoogwaardigheidsbekleders toespraken houden. De Quay schetst in zijn rede een beknopt beeld van de voorgeschiedenis, waarbij hij refereert aan de zestien commissies die aan de oprichting van de THE voorafgingen en aan het werk van de onvervangbare dr. Gilles Holst. Mr. J. M.L.Th. Cals, minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, snijdt in zijn toespraak een ook nu nog bekend probleem aan: het dreigende tekort aan ingenieurs. Europa en de Verenigde Staten hebben te weinig geïnvesteerd in opleidingen die ingenieurs en onderzoekers afleveren. Koningin Juliana houdt een korte rede, met als meest kenmerkende zin: “De techniek is een godsgave: in eerbied en dankbaarheid zullen we deze gave steeds beter hebben te aanvaarden.” De rector magnificus van de TH Delft, prof.dr. O. Bottema, verklaart dat hij zich geen zorgen maakt over de ‘vreedzame coëxistentie’ tussen Eindhoven en Delft. Het Brabants Orkest zorgt voor de muziek. Daarna vertrekt het gezelschap naar het THE-terrein om een eerste paal te heien en het Paviljoen te bezichtigen. In de avond wordt er het Philips Ontspannings Centrum een feestdiner gehouden en om negen uur ’s avonds is er in de Philips Jubileumhal een concert voor genodigden. Daarna trekt er een fakkeloptocht naar de Parklaan. Een vuurwerk op het stationsplein en een feest in de stad sluiten de dag af.

Titel: Sierbeker, aangeboden door de Stichting Hogeschoolfonds Eindhoven aan de THE ter gelegenheid van de oprichting Jaar: 1957 Foto: Archief TU/e


Receptieboek


Wat blijft er in het licht der eeuwigheid over van een dergelijke dag? Herinneringen, foto’s, filmbeelden, krantenartikelen en de gedrukte teksten van redevoeringen. In de TU/e-archieven wordt het receptieboek van 19 september bewaard. Bestaat er een futielere traditie dan het zetten van een handtekening in een keurig gemarkeerd blokje? Wellicht voer voor grafologen, doch uit negentig procent van die signaturen valt geen herkenbare naam meer te reconstrueren. Wie echter goed kijkt, ziet dat een ijverige ambtenaar ooit een poging heeft gewaagd om de krabbels te ontcijferen. Tevergeefs. Maar het was een mooie dag!

Titel: Receptieboek gebruikt tijdens de openingsplechtigheden van de TH Eindhoven Jaar: 1957 Foto: Archief TU/e