Persoonlijke instellingen

Newtonboom

Uit Tuencyclopedie

Share/Save/Bookmark
Titel: Rector-Magnificus prof.dr.ir. K. Posthumus schrijft A. Heersche in als tweeduizendste student aan de THE Jaar: 1964 Foto: Archief TU/e
Op 22 december 1964 liet A. Heersche uit Zundert zich inschrijven als eerstejaarsstudent bij de afdeling der Elektrotechniek. Het aantal studenten werd hiermee op tweeduizend gebracht, reden waarom deze gebeurtenis met het nodige feestgedruis gepaard ging. Dezelfde dag bood de heer B. van Wulfften Palthe van de afdeling Algemene Propaganda van de N.V. Philips de THE een achterkleinkind van Newtons appelboom aan. Deze verre nazaat van de appelboom waaronder Newton de zwaartekracht heeft ontdekt, werd door de rector magnificus in ontvangst genomen en door de zojuist ingeschreven tweeduizendste student geplant naast het in aanbouw zijnde Auditorium. Volgens de overlevering zat de wis- en natuurkundige Isaac Newton (*1642 - †1727) in 1665 onder een appelboom in zijn moeders tuin in Grantham, Lincolnshire, Engeland. De wetenschapper zocht al een tijd naar een verklaring voor de verschijnselen die hij later beschreef in zijn theorie van de zwaartekracht, toen er een appel op de grond viel. Andere bronnen melden dat de vrucht zelfs op zijn hoofd landde. De plof bracht Newton tot het inzicht dat het eenzelfde kracht moest zijn die trok aan de maan en de appel. De rest is natuurwetenschappelijke geschiedenis. Het boek waarin Newton zijn theorie ontvouwde, de beroemde Philosophiae naturalis principia mathematica, gepubliceerd in 1687, werd een van de steunpilaren van de natuurwetenschappen. De boom die Philips in 1964 aan de THE schonk, was niet de enige plantaardige nakomeling: Newton’s appelboom heeft zich door middel van enten over de wereld verspreid. Het Amerikaanse postorderbedrijf Fedco Trees uit de staat Maine biedt nog steeds voor $16.50 een stekje van Sir Isaac Newton’s tree aan. Het is een geliefd geschenk voor een universitaire campus. Newtons boom is inmiddels ook bekend bij de miljoenen lezers van de bestseller The Da Vinci code, waarin een vallende appel een essentiële rol speelt.
Titel: Prof. Posthumus met de Newtonboom Jaar: 1964 Foto: Archief TU/e

Meer bomen


De Dienst Huisvesting laat weten dat de appelboom (een Malus domestica Newton Wonder) een plaats heeft gekregen tegenover de K-vleugel van het Paviljoen. Volgens voormalig TU/e-medewerker W. M. J. M. van der Sommen wandelde rector magnificus prof.dr. K. Posthumus tijdens de lunchpauze regelmatig naar de boom om daar in gedachten te verzinken. Het is voor zover bekend de enige appelboom op het TU/e-terrein. Maar het is niet de enige boom met een naam. Naast het Auditorium staat de Seidelboom, genoemd naar prof.dr. J.J. Seidel. Ter hoogte van het gebouw Kennispoort staat de Frits Philipsboom, daar op 14 april 2005 geplant door Frits Philips jr. ter gelegenheid van de honderdste verjaardag van zijn vader. Hetzelfde gebouw mag zich ook verheugen in de Balkenendeboom, die daar een plek kreeg bij de officiële opening van Kennispoort in 2003. Omdat de naamgever verstek moest laten gaan werd de spade op die dag gehanteerd door mevr. H. Maij-Weggen, de commissaris van de Koningin van de provincie Noord-Brabant.

Titel: De Newtonboom bij het Paviljoen anno 2011 Foto: Bart van Overbeeke