Persoonlijke instellingen

Math-a-fette

Uit Tuencyclopedie

Share/Save/Bookmark

Ter afsluiting van de bacheloropleiding van de faculteit Industrial Design voeren studenten een project uit van een half jaar. Dat daar soms verrassende projecten bij zitten, zal geen betoog behoeven. Bas Groenendaal ontwierp een rekenkundig spel voor kinderen in de basisschoolleeftijd, de zogenaamde Math-a-fette. In een groepje van vier maken kinderen sommen: een kind geeft het antwoord door aan een volgend kind. Nadat vier kinderen samen een som gemaakt hebben, geeft het systeem aan of het antwoord correct is. Groenendaal bouwde hiervoor een prototype. Elk kind heeft een ‘apparaatje’ met twee displays. Het kind legt zijn ene hand op de display met sensoren waar hij het antwoord op ingegeven heeft en hij legt zijn andere hand op de display van het volgende kind: het antwoord wordt doorgegeven. Daarmee kan de volgende kind een som maken en het antwoord weer doorgeven aan het daaropvolgende kind. Aan het einde wordt aan de kinderen getoond of het antwoord goed was. De essentie is dat kinderen op deze manier samenwerken en elkaar stimuleren om tot het goede antwoord te komen. Groenendaal benaderde met zijn model speelgoedfabrikanten, die zich geïnteresseerd toonden.