Persoonlijke instellingen

Main Page

Uit Tuencyclopedie

Share/Save/Bookmark

De Technische Universiteit Eindhoven, opgericht in 1956, is een nog jonge instelling maar toch al met een rijke geschiedenis. Die geschiedenis is vastgelegd in een keur aan gedenkboeken, lustrumpublicaties, artikelen enz. Bij het vijftigjarig bestaan in 2006 werd de Kleine TU/e Encyclopedie ten doop gehouden. Een verzameling anekdotes en ‘faits divers’ over studentenleven, docenten, de campus enz.

In het nieuwe lustrumjaar heeft deze Kleine Encyclopedie het uitgangspunt gevormd voor een nieuw product: TU/encyclopedie. Deze on-line interactieve encyclopedie presenteert een steeds groter wordende verzameling verhalen, anectodes, beeldmateriaal, wetenswaardigheden enz. waaruit op een anders dan officiële manier een beeld van de geschiedenis van onze instelling kan worden afgeleid.

De redactie nodigt u uit om het uwe bij te dragen. Leg uw verhalen en eventueel bijbehorende objecten voor aan de redactie, of stuur uw reactie wat er al in TU/encyclopedie te vinden is. Zo wordt TU/encyclopedie ook úw verhaal van de Technische Universiteit Eindhoven.

Ga naar Index A-Z