Persoonlijke instellingen

Magma Design Automation

Uit Tuencyclopedie

Share/Save/Bookmark

In de jaren tachtig zet TU/e-hoogleraar prof.dr.ing. J.A.D. (Jochen) Jess van de faculteit Elektrotechniek een onderzoekslijn op rond design automation. Jess en zijn medewerkers zien kans om het ontwerpproces voor geïntegreerde digitale schakelingen voor een deel te automatiseren door hardware automatisch te genereren in plaats van handmatig te ontwerpen. Jess werkt vanaf het begin samen met de belangrijkste Amerikaanse onderzoeksgroepen op dit terrein en heeft ook goede contacten met bijvoorbeeld IBM-Research. Zijn groep speelt ‘in de eredivisie’. Geen wonder dat promovendi en afstudeerders regelmatig heen en weer reizen tussen de Verenigde Staten en Eindhoven.

Titel: Prof.Dr.-Ing. Jochen Jess Jaar: 1984 Foto: Archief TUE

Inhoud

Bedrijf


Op 1 april 1997 richt een van die voormalige promovendi, dr.ir. L.P.P.P. (Lukas) van Ginneken, samen met drie anderen in Cupertino (Silicon Valley) het bedrijf Magma Design Automation op. Van Ginneken heeft daarvoor onder andere voor IBM-Research (Yorktown Heights) en Synopsys gewerkt. Kort daarop maakt een groepje Eindhovense ingenieurs en gepromoveerden de stap naar Californië. Magma opereert in de business to business markt en maakt software die gebruikt wordt door ontwerpers van chips. Klanten zijn grote bedrijven als Fujitsu, Samsung, Toshiba, Texas Instruments en Infineon. In 2001 gaat het bedrijf in de Verenigde Staten naar de beurs en dat wordt (in een jaar dat de beurskoersen van veel technologiebedrijven last hadden van de uiteengespatte internetbubble) de meest geslaagde beursintroductie aan de Nasdaq voor een klein bedrijf. Van Ginneken woont sindsdien in Seattle en blijft als free lancer/adviseur aan Magma verbonden. In april 2003 wordt Magma uitgeroepen tot ‘Best small Electronics company’ door het blad Electronic Business. Zoals het een lavastroom betaamt, groeit het bedrijf door. De ‘fiscal revenue’ over 2005 bedraagt honderdzesenveertig miljoen dollar. Er werken wereldwijd ongeveer zeshonderd mensen voor Magma, waarvan een aanzienlijk deel in research and development.

R&D: Eindhovense tak


Op 1 april 2000 wordt in Eindhoven op het TU/e-terrein een R&D-afdeling van Magma opgericht. Zes jaar later werken hier zeventien elektrotechnici, wiskundigen en informatici waarvan de meerderheid gepromoveerd is aan de TU/e. Dr.ir. M.R.C.M. (Michel) Berkelaar, in 1992 gepromoveerd bij Jess, is de Eindhovense general manager. Vanuit Eindhoven wordt wereldwijd een gedeelte van de product development gecoördineerd. Omdat ze deel uitmaken van een global company, die intussen ook in India voet aan de grond heeft gekregen, maken de onderzoekers veel gebruik van video-conferencing. Het (parallelle) rekenwerk gebeurt voor een groot deel via het internet omdat de grote server farms in de Verenigde Staten staan. De Eindhovense Magma-afdeling is niet gehuisvest in een glimmend nieuwbouwpand, maar heeft onderdak gevonden in een van de vleugels van het degelijke, oude Paviljoen, de bakermat van de TU/e.

Advocaten en intellectual property


Veel geld betekent vaak ook veel zorgen. In de zomer van 2005 spant Van Ginnekens oude werkgever Synopsys een proces aan tegen Magma en tegen Van Ginneken. De claim: hij zou een in dienst van Synopsys ontwikkeld idee hebben gebruikt voor Magma en daarmee intellectual property rights schenden. Shark lawyers, zoals ze in de Verenigde Staten worden aangeduid, duiken op de zaak en bezorgen Van Ginneken een claim van honderd miljoen dollar. In Nederlandse verhoudingen een opzienbarende zaak, maar in het kapitaalgedreven Amerika is dit soort processen aan de orde van de dag. Synopsys laat de claim vallen, nadat Van Ginneken een verklaring heeft ondertekend. Maar de zaak houdt Amerikaanse juristen naar verwachting nog wel enige tijd bezig.

Overname door Synopsys


Intussen is Magma geen zelfstandig bedrijf meer. In 2012 werd het bedrijf overgenomen door Synopsys.