Persoonlijke instellingen

Lustrum 1981

Uit Tuencyclopedie

Share/Save/Bookmark

In 1981 bestaat de Technische Hogeschool Eindhoven een kwart eeuw. Er wordt een lustrumthema gekozen dat past bij de tijdgeest, ‘Techniek: mensenwerk’. Techniek kan enerzijds gezien worden als de triomf van het menselijk vernuft met zijn onbegrensde mogelijkheden. Aan de andere kant is techniek ook maar mensenwerk, met alle beperkingen van menselijke faalbaarheid en maatschappelijke weerbarstigheid. J.H.P. Tielemans van de stafgroep Reproductie en Fotografie ontwerpt een vignet dat bestaat uit het THE-logo in een gestyleerde mensenhand. Het lokale huis-aan-huis blad Groot Eindhoven waagt zich aan een kritische terugblik op de eerste vijfentwintig jaar. Het blad constateert dat de THE in deze periode meer naar de burger is toegegroeid. En dat komt door de activiteiten van Studium Generale, door de Open dagen en door het fenomeen Kerst Inn. ‘De THE is aanvankelijk erg elitair geweest, maar het feit dat zij bijzonder duidelijk buiten de belangstelling van de burger lag, heeft zoveel ergernis opgewekt dat verandering in dat gedrag noodzakelijk was.’ Ook het blad De Ingenieur neemt de Hogeschool onder de loep en interviewt rector magnificus prof.ir. J. Erkelens en hoogleraar algemene sociologie prof. dr. B.C. van Houten. Begon de THE in 1956 in triomf en zit men nu met meer vraagtekens dan met antwoorden wat betreft de maatschappelijke rol van de techniek? De historische werkelijkheid blijkt genuanceerder. ‘De onderafdeling der Wijsbegeerte en Maatschappijwetenschappen was bedoeld om te worden geïntegreerd in de technische afdelingen. In Eindhoven geeft men nu ruiterlijk toe dat men door verscheidene moeilijk te traceren oorzaken in die opzet niet is geslaagd.’ Prof.dr. K. Posthumus krijgt de eer dat hij ‘Eindhoven heeft gemaakt tot de bakermat van de onderwijsresearch.’ De THE kreeg de eerste lector in dat vakgebied, de eerste onderwijsresearchgroep en organiseerde het eerste congres op dit gebied. Andere instellingen volgden, maar: ‘Men zal aan de universiteiten niet graag bekennen dat de stoot daartoe door een technische hogeschool werd gegeven.’ In 1981 staat de Tweefasenstructuur voor de deur en de cursusduur wordt ingekort tot vier jaar. Moet de brede opleiding van de ingenieur dan maar vergeten worden? De rector magnificus vindt van niet. Erkelens ontvouwt ook nog enkele opmerkelijke denkbeelden over de verwantschap tussen ingenieur en kunstenaar. De journalist trekt daaruit de conclusie dat het ingenieursschap zich ontwikkelt in de richting van een kunst, die veel wetenschap en kunde vooronderstelt. ‘De tijd zal uitmaken of men over vijfentwintig jaar de opvatting van de huidige rector magnificus zal aanhalen als een sprankelende gedachte over mogelijke en gewenste ontwikkelingen, die zich helaas niet hebben voorgedaan.’

Titel: Prof.ir. J. Erkelens Jaar: ca. 1980 Foto: Archief TU/e