Persoonlijke instellingen

Koninklijke Nederlandse Chemische Vereniging

Uit Tuencyclopedie

Share/Save/Bookmark
Titel: Prof.dr. Rutger van Santen. Foto tu/e

De Koninklijke Nederlandse Chemische Vereniging (KNCV), opgericht in 1903, is een eerbiedwaardige instelling die Nederlandse chemici uit de universitaire en industriële wereld verenigt. Rector magnificus prof.dr. R.A. van Santen foto was voorzitter in het jaar dat de vereniging haar eerste eeuwfeest vierde. Sinds 1965 reikt de KNCV een gouden medaille uit aan onderzoekers die zich onderscheiden op het gebied van chemisch geörienteerd speurwerk. Negen (op enig moment in hun loopbaan) aan de TU/e verbonden chemici zijn met die medaille onderscheiden.

  • 1967 Dr. H.M. Buck - van 1970 tot 1990 hoogleraar
  • 1979 Dr. ir. W.G.J. Hol - alumnus TU/e, later hoogleraaraan de RU Groningen en de University of Washington
  • 1981 Dr. R.A. van Santen - van 1986 tot 2010 hoogleraar
  • 1983 Dr. P.J. Lemstra - van 1985 tot 2011 hoogleraar
  • 1988 Dr. C.A.A. van Boeckel - deeltijdhoogleraar tot 1990
  • 1989 Dr. ir. P. Smith - deeltijdhoogleraar
  • 1993 Dr. E.W. Meijer - hoogleraar sinds 1991
  • 2005 Dr. A.P.H.J. Schenning - hoogleraar sinds 2014
  • 2012 Dr.ir. L. Brunsveld - hoogleraar sinds 2008