Persoonlijke instellingen

Kerst Inn

Uit Tuencyclopedie

Share/Save/Bookmark

Rond de kerstdagen slaat het medeleven met de minder bedeelden in de samenleving onverbiddelijk toe. Aan het eind van de jaren zestig bouwt de THE een naam op met het organiseren van een zogenaamde Kerst Inn. Tweeduizend bezoekers komen in de kerstnacht naar het Auditorium voor een interkerkelijke dienst. Er is eten en drinken, de lokale kunstschilder Sjef Smeets vervaardigt live een paar grote schilderijen op panelen, er treedt een bewegingsgroep op en de muziek wordt verzorgd door de Experimental Lighttown Gospelsingers. Op eerste en tweede kerstdag gaan de deuren van studentencentrum de Bunker open voor bezoekers uit de stad. Er zijn optredens van wat we nu interculturele muziekgroepen zouden noemen. De AVRO-radio en de Wereldomroep verzorgen rechtstreekse uitzendingen. De Eindhovense zingende familie Franssen (met de later als acteur bekend geworden Porgy) treedt op. Er is een kienmiddag, er zijn films en er wordt een Turkse en Marokkaanse kamer ingericht, benevens een dreambox room. In het filmjournaal van de gemeente Eindhoven komt een van de organiserende studenten, Ton de Wilde, aan het woord. Waarom hebben studenten de Kerst Inn georganiseerd? De Wilde geeft er op serieuze maar wat omslachtige wijze drie redenen voor. Het nieuwe studentencentrum heeft zes miljoen gulden gekost en studenten zijn toch al zo bevoordeeld ten opzichte van hun leeftijdgenoten. “Wij proberen om hier een maatschappelijke integratie tot stand te brengen tussen verschillende groepen welke normaal aan de rand van de maatschappij gesitueerd zijn, zoals studenten, buitenlandse arbeiders, ouden van dagen, gehandicapten en dergelijke. En tenslotte willen we proberen een alternatief te bieden voor de kerstviering zoals die vroeger plaats vond in de huiselijke kring, terwijl er duidelijk een andere behoefte bestaat op dit moment.”

Titel: De Kerst Inns ademden onmiskenbaar de sfeer van de jaren zestig Jaar: 1971 Foto: Archief TUE
Titel: Eindhovense senioren vermaken zich tijdens de Kerst Inn Jaar: 1971 Foto: Archief TUE