Persoonlijke instellingen

Kernreactor Athene

Uit Tuencyclopedie

Share/Save/Bookmark

In het collectieve geheugen is het al diep weggezonken, maar tot september 1973 beschikte de THE over een eigen kernreactor. Het nucleaire avontuur begint in 1960, wanneer het Reactor Centrum Nederland (RCN) in Petten de opdracht ontvangt om een reactor te ontwerpen, die de naam ATHENE krijgt. De naam staat voor Atoomreactor THE NEderland en het is de bedoeling om de reactor voor onderzoek- en onderwijsdoeleinden in te zetten. Stuwende kracht achter het initiatief is rector magnificus prof.dr. K. Posthumus, die ook lid is van de wetenschappelijke adviesraad van RCN. In 1963 komt er toestemming om de installatie op het THE-terrein te bouwen. Er is een bedrag van zes miljoen gulden mee gemoeid. Een eenvoudige klus wordt het niet. Omdat de reactor zo dicht bij het centrum van de stad is gelegen, zijn de veiligheidsmaatregelen streng. Pas in april 1967 arriveert in alle vroegte het aluminium waterbasin voor het verrichten van experimenten. In november van dat jaar komt de splijtstof aan: 4,3 kilogram verrijkt uranium dat wordt gehuurd van de US Atomic Energy Commission in het kader van het ‘Atoms for Peace’ programma. Op 6 februari 1969 wordt de reactor voor het eerst opgestart. De situatie wordt gecompliceerd als de betrokken hoogleraar prof.dr. M. Bogaardt kort na de opening van de reactor vertrekt. Het tijdsgewricht helpt ook niet mee: de Wetenschappelijke Raad voor de Kernenergie geeft de regering het advies om òfwel het Eindhovense cyclotron òfwel de kernreactor te sluiten. ‘Desastreus voor het onderwijs’ noemt rector magnificus prof.dr.ir. A.A.Th.M. van Trier in 1971 een mogelijke sluiting van de faciliteiten. Ook Posthumus is teleurgesteld. Het doek valt, wanneer minister mr. M.L. de Brauw, belast met Wetenschapsbeleid en Wetenschappelijk Onderwijs, besluit dat de reactor uiterlijk in 1973 stilgelegd moet worden. In juni van dat jaar wordt de splijtstof verwijderd en afgevoerd naar het Belgische Mol. De burn-up van de splijtstof over de totale gebruiksperiode is bijna twee gram. Na de ontmanteling van de kernreactor krijgt het gebouw waarin de kernreactor is ondergebracht een nieuwe radiologische bestemming. Het dient nu als ‘hotelfaciliteit’ voor onderzoek waarbij radioactieve stoffen betrokken zijn. ATHENE is ook het thuisadres voor de Stralingsbeschermingsdienst en voor een radiofarmaceutische apotheek.


Titel: Gebouw Athene kort voor voltooiing Jaar: ca 1966 Foto: Archief TUE