Persoonlijke instellingen

Kelder

Uit Tuencyclopedie

Share/Save/Bookmark

De kelder van het Hoofdgebouw, het huidige Atlas, was decennia lang één grote fietsenstalling, waar plaats was voor honderden rijwielen. Aan het einde van de jaren zeventig vindt het hoofd van de Bewaking, M.W.C. van Zandvoort, dat het maar eens afgelopen moet zijn met het levensgevaarlijke onderaardse fietsverkeer in de kelder. Hij verordonneert een fietsverbod. En om dat verbod kracht bij te zetten laat Van Zandvoort grote betonblokken bij de ingang van de kelder plaatsen. Dat zal de studenten en medewerkers afleren om in volle vaart binnen te rijden! Student Har Hollands (*1956) moet niets hebben van deze belemmerende maatregelen en bedenkt een snood plan. “Bij een slager in de Kruisstraat kocht ik een paar kilo slachtafval voor de hond”, vertelt hij in 2006. ”Ik had ook een spuitbus met rode verf en een witte overall. Samen met een vriend heb ik na een avondje in de AOR die spullen naar de kelder gesleept. Ik wist precies waar de beveiligingscamera’s stonden. Ik heb toen per plekke een soort crime scene investigation-decor opgebouwd. Het zag er uit of er een vreselijke bloederig ongeluk was gebeurd, waarbij een fietser over de betonblokken gestruikeld was.” De actie sorteert onmiddellijk effect. Het hoofd van de Bewaking schrikt zo dat hij meteen de sporen van het ongeluk laat uitwissen en de blokken laat verwijderen. “De student die hem dit kunstje geflikt had, zou voor de kosten moeten opdraaien. Dus ik hoop dat ik niet alsnog met terugwerkende kracht de rekening krijg gepresenteerd”, aldus Hollands. Beton blijft door de jaren heen een dankbaar hulpmiddel om verkeer te reguleren. L’Histoire se répète: in 2006 markeren forse betonblokken de met slagbomen afgezette invalswegen van het TU/e-terrein. Het niets vermoedende College van Bestuur ontsteekt hierover in toorn en geeft opdracht de ‘biggen’ (want zo heten deze rondgerugde betonblokken) zo spoedig mogelijk te vervangen door een vriendelijker ogende wegafzetting.

Titel: Had de heer Van Zandvoort misschien toch gelijk? Een ander incident in de fietsenkelder in het Hoofdgebouw Jaar: 1980 Foto: Archief TUE