Persoonlijke instellingen

Hogeschoolraad

Uit Tuencyclopedie

Share/Save/Bookmark
Titel: Protest tijdens de eerste vergadering van de Voorlopige Hogeschoolraad Jaar: 23 oktober 1969

De THE krijgt op 1 december 1971 na de wetswijzigingen in het Hoger Onderwijs als eerste in Nederland een Hogeschoolraad (HR). Twee jaar daarvoor had de instelling ook al een primeur, toen zo’n orgaan voorlopig werd ingesteld. De Raad is samengesteld uit de diverse geledingen van de instelling en wordt aangevuld met leden van buiten. Tot de eerste generatie bullen (buitenuniversitaire leden, zoals ze later genoemd worden) behoren de HTS-directeur ir. W.C.M. van Lieshout en de Tilburgse socioloog prof.dr. A.C. Zijderveld. De HR wordt in 1986 herdoopt in Universiteitsraad of UR. Voor velen fungeerde het voorzitterschap van deze gekozen organen als lanceerplatform voor een (bestuurlijke) loopbaan buiten de instelling. Zo werd drs. J.A.M. van Agt burgemeester van Eersel, drs. J.G.P. Reijs directeur van de Stadsschouwburg Eindhoven, mr. P.J.G.J. Notermans secretaris van de Raad van Bestuur van DAF en drs. J.M.P. Moons in 2005 gedeputeerde voor Milieuzaken van Noord-Brabant.