Persoonlijke instellingen

Geschenken

Uit Tuencyclopedie

Share/Save/Bookmark

Wat kreeg de THE zoal aan geschenken op de dag van haar feestelijke opening op 19 september 1957? Een nijvere ambtenaar zette een en ander voor het nageslacht op een rijtje in een inventarislijst.

 • de gemeente Eindhoven schonk de grond van de terreinen;
 • aannemer Schokbeton gaf een monumentale vlaggenstok, aannemer Volker een fontein, installatiebureau Nolte een verlichting voor de rondgang en het bedrijf Knaapen zorgen voor een wegwijzer in de vorm van een plattegrond;
 • de familie De Haas schonk vijfduizend gulden voor een beeldje in de Bibliotheek. De firma De Haas beloofde honderd gulden per jaar te schenken aan de Bibliotheek. Anno 2006 tast de Bibliotheek in het duister over de status van deze toezegging;
 • de Nederlandse Televisie Stichting doneerde een televisieketen, de KLM een luchtfoto van het terrein en de Bataafse Petroleum Maatschappij gaf vijfduizend gulden aan de Bibliotheek;
 • architect Van Embden liet een gevelsteen met het motto mens agitat molem maken;
 • van de Eindhovense Fabrikantenkring kreeg de THE een plastiekje in de vijver;
 • het Hogeschoolfonds maakte vijfentwintigduizend gulden over;
 • ‘meneer Hub’ van Doorne (DAF) schonk aan de studenten het gebouw De Haard. Nomen est omen; in 1964 brandde de studentensociëteit af. Het enige deel van het gebouw dat na de brand in 1964 nog overeind stond, was de haard;
 • de curatoren van de Technische Hogeschool Delft gaven een notulenboek en een voorzittershamer;
 • de Senaat van dezelfde instelling kwam aanzetten met de ambtsketen voor de rector magnificus;
 • de THE-curatoren schonken de Eindhovense Senaat een pedellenstaf en omgekeerd schonk de Senaat aan het College van Curatoren een voorzittershamer;
 • de minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, mr. J.M.L.Th. Cals overhandigde een geschilderd portret van prof.dr. G. Holst;
 • Frits Philips bood op de openingsdag het curatorium twaalf stoelen aan. Overigens had het Philipsconcern al eerder genereus het bedrag van één miljoen gulden ter beschikking gesteld aan de THE.
Titel: Portret prof.dr. Gilles Holst door Peer van de Molengraft Jaar: ca. 2010 Foto: Archief TU/e
Titel: Pedellenstaf TU/e Jaar: 2018 Foto: Bart van Overbeeke