Persoonlijke instellingen

Filmjournaal

Uit Tuencyclopedie

Share/Save/Bookmark

“De nieuwigheid is er af, de makers vallen noodgedwongen in herhalingen. Kortom: het lijkt achterhaald”, constateert TH Berichten op 28 juni 1974. De kritiek geldt het filmjournaal dat de Hogeschool sinds 1968 laat maken. Jaarlijks wordt er een filmisch verslag van belangrijke gebeurtenissen geproduceerd. Opgenomen op 16 mm celluloid, vaak zonder origineel geluid, maar wel met een geluidsband met ingesproken verbindende tekst en ondersteunende geluiden. Zoals zo vaak krijgt ook deze documentatie van de werkelijkheid pas meerwaarde naarmate de jaren verstrijken. Beelden van studentenbezettingsacties, bestuurders die hun al dan niet profetische toekomstvisies ontvouwen en de onbedoelde registratie van alledaagse zaken als haardracht en mode, die pas later zullen opvallen. In 1992 wordt door de afdeling In- en Externe Betrekkingen samen met het Audiovisueel Centrum weer een begin gemaakt met het samenstellen van een jaaroverzicht (‘Een jaar in twintig minuten’). Ook hier blijkt dat het moeilijk is om een formule lang aan te houden zonder in herhaling te vervallen. Was de vertoning van het jaaroverzicht aanvankelijk onderdeel van de nieuwjaarsopening, later werden alleen oudmedewerkers er nog op vergast. In 2005 maakten de TU/e-medewerkers Guns en Van Keulen een compilatie van archiefbeelden uit vijftig jaar THE en TU/e.

Titel: Filmopnamen op de campus. De lens gericht op Panamarenko's 'Umbilly 1' Jaar: ca 1980 Foto: Archief TUE