Persoonlijke instellingen

Eredoctoraten

Uit Tuencyclopedie

Share/Save/Bookmark
Titel: Uitreiking van het eerste eredoctoraat van de TH Eindhoven aan ir.H. Kramers Datum: 26 april 1976 Foto: Archief TU/e

In de zomer van 1975 wil prof.dr. W.G. Rathenau van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid weten welke eredoctoraten de THE in haar geschiedenis heeft uitgereikt. In augustus van dat jaar meldt de secretaris van de universiteit drs. P.J. Krens hem dat de teller nog op nul staat. Maar, toeval of niet, in juni heeft het College van Decanen onder aanvoering van rector magnificus prof.dr. ir. G. Vossers het besluit genomen om in het volgende jaar bij gelegenheid van het vierde lustrum voor het eerst een eredoctoraat uit te reiken. Men buigt zich over de criteria voor deze onderscheiding: eredoctoraten kunnen ten deel vallen aan Nederlanders of vreemdelingen ‘die onderzoekingen hebben verricht welke voor wetenschappen, die aan de THE worden beoefend, van zeer grote betekenis zijn gebleken; dan wel aan personen die ontwerpen hebben vervaardigd of vindingen hebben gedaan, die voor de ontwikkeling van de techniek of de technische wetenschappen van zeer grote betekenis zijn gebleken; of aan personen, die in maatschappelijk of cultureel opzicht werkzaamheden hebben verricht, waardoor wetenschappelijk onderwijs en onderzoek in belangrijkemate zijn bevorderd.’ De eerste ‘erepromovendus’ wordt prof.ir. H. Kramers, een Delfts fysicus, lid van de Raad van Bestuur van AKZO en een vernieuwer op het gebied van onderzoek naar fysische transportverschijnselen in de chemie. Emeritus hoogleraar prof.dr.ir. F.W. Sluijter vindt dat de TU/e het verlenen van eredoctoraten chique heeft aangepakt. “De THE heeft twintig jaar gewacht voordat Kramers in 1976 als eerste een eredoctoraat kreeg. Een goed gekozen eredoctoraat, want hij was niet gepromoveerd en grondlegger van een vakgebied.”

Traditie


De THE is in 1976 nog niet gewend aan het verlenen van eredoctoraten. De secretaris van het College van Decanen, mr. H.F.F. (Herman) de Bree, moet dan ook een vertaler zoeken die de bijbehorende overwegingen (de considerans genaamd) in het Latijn kan omzetten. Kalligraaf Arie Trum wordt gevraagd om een bul in sierletters uit te voeren. Hij doet dat in een halfunciaal, een aan de Brits/Ierse monnikentraditie ontleende letter. De ceremonie verloopt naar ieders tevredenheid. In oktober 1976 vraagt prof. dr. P. van der Leeden welke frequentie het College van Decanen wil aanhouden bij het verlenen van eredoctoraten. Eens per twintig jaar? Eens per jaar? Na enige discussie wordt de frequentie ten slotte vastgesteld op eens per vijf jaar, bij gelegenheid van een lustrumviering. Met het eredoctoraat van prof.ir. N.J. Habraken wordt in 2005 voor het eerst deze regelmaat doorbroken. In de eerste vijftig jaar van haar bestaan heeft de TU/e in totaal twintig eredoctoraten verleend. De lijst van TU/e-eredoctoren verenigt een groep technisch/wetenschappelijke onderzoekers die hun sporen in de internationale onderzoekswereld verdiend hebben. Flamboyante uitschieter is de Britse architect Norman Foster. Die arriveerde dan ook naar verluidt in 1996 met een helikopter op het TU/e-terrein.

Titel: De nieuwe eredoctoren op de 25e Dies Natalis: v.l.n.r. Henry Pollak, Wilfred Heginbotham en Aldert van der Ziel Datum: 8 mei 1981 Auteur/Bron: Archief TU/e

Lijst van TU/e eredoctoren


- Prof.dr.ir. H. Kramers 26 april 1976 Scheikundige Technologie

- Dr. H.O. Pollak 8 mei 1981 Wiskunde en Informatica

- Prof.dr. W.B. Heginbotham, O.B.E., D.Sc. 8 mei 1981 Werktuigbouwkunde

- Prof.dr. A. van der Ziel 8 mei 1981 Elektrotechniek

- Dr. H.B. Beer 2 mei 1986 Scheikundige Technologie

- Prof.dr. A.E. Scheindlin 2 mei 1986 Elektrotechniek

- Mr.dr. G.A. Wagner 2 mei 1986 Technologie Management

- Prof.dr. H. Bremmer 26 april 1991 Technische Natuurkunde

- Prof.dr.ing. W. Schiehlen 26 april 1991 Werktuigbouwkunde

- Dr. C.S. Scholten 26 april 1991 Wiskunde en Informatica

- Prof.dr. D.C. Montgomery 26 april 1996 Technische Natuurkunde

- Dr. Sir J. Meurig Thomas, ScD, FRS 26 april 1996 Scheikundige Technologie

- Dr. Sir Norman Foster 26 april 1996 Bouwkunde

- Prof.dr. J.A. Buzacott 27 april 2001 Technologie Management

- Dr. R.E. Gomory 27 april 2001 Wiskunde en Informatica

- Prof.dr. D.A. Tirrell 27 april 2001 Scheikundige Technologie

- Prof.dr. ir. N.J. Habraken 29 april 2005 Bouwkunde

- Prof.dr. H.K. Moffat 27 april 2006 Technische Natuurkunde

- Prof.dr. J.K. Nørskov 27 april 2006 Scheikundige Technologie

- Prof.dr. M.F. Wheeler 27 april 2006 Wiskunde en Informatica

- Prof. Rosalind Williams 28 april 2011 Massachusetts Instituut of Technology

- Prof. Frank Kelly 28 april 2011 Instituut EURANDOM

- Prof. Silvio Aime 28 april 2011 Biomedische Technologie

- Prof.dr. David Harel 27 april 2012 Wiskunde en Informatica

- Prof.dr. Sabine van Huffel 25 april 2013

- Prof.dr. Norman Fleck 24 april 2014

- Prof.dr. Thea Stathopoulos 30 april 2015

- Prof.dr. Mark Kushner 21 april 2016

- Prof.dr. Joanna Aizenberg 21 april 2016

- Prof.dr. Lars Arge 20 april 2017


Titel: Prof. Frank Kelly (l) na ontvangst eredoctoraat in gesprek met oud CvB-voorzitter Henk ter Heege en Annelies Verschuren Jaar: 2011 Foto: Bart van Overbeeke

Zuid-Afrika


Voormalig Shell-topman mr. G.A. Wagner krijgt in 1986 een eredoctoraat. Wagner is geen onderzoeker, maar geniet bekendheid vanwege een naar hem vernoemde commissie die een impuls moet geven aan Nederlands industrieel elan. Het Komitee Zuidelijk Afrika protesteert tegen het verlenen van deze graad omdat Wagner’s voormalige werkgever Shell onder het apartheidsregime in Zuid- Afrika actief is. ‘Utrecht geeft een eredoctoraat aan Winnie Mandela, de THE aan Gerrit Wagner’ kopt een krant. Een tiental actievoerders probeert de promotieplechtigheid in mei 1986 te verstoren, maar wordt door de ‘bijzonder zwaar bezette’ bewakingsdienst tegengehouden. De toekenning van eredoctoraten op andere dan wetenschappelijke gronden blijft een hachelijke kwestie. Vrouwe Fortuna laat haar invloed gelden op reputaties van internationale beroemdheden. Zo wordt in 2003 Winnie Mandela door een Zuid-Afrikaanse rechtbank schuldig bevonden aan fraude en diefstal, waardoor de Universiteit Utrecht in ernstige verlegenheid wordt gebracht.

Titel: Demonstratie bij het Hoofdgebouw tegen aanwezigheid van Shell in Zuid-Afrika, n.a.v. uitreiking eredoctoraat aan Shell-commissaris Gerrit Wagner Jaar: 1986 Foto: Archief TU/e