Persoonlijke instellingen

Engels

Uit Tuencyclopedie

Share/Save/Bookmark

In de Middeleeuwen was Latijn de taal waarin geleerden aller Länder met elkaar communiceerden. Voor sommige disciplines heeft het Frans en het Duits nog lang die rol vervuld. Maar na de Tweede Wereldoorlog begon het Engels aan zijn zegetocht door laboratoria en collegezalen. Ook de overheid stimuleert in het licht van hogere internationaliseringsdoelen het gebruik van deze taal. In sommige internationaal samengestelde vakgroepen van de Universiteit is het Engels ook al lang de dagelijkse omgangstaal geworden. The Department of Industrial Design heet in Eindhoven nadrukkelijk niet ‘faculteit Industriële Vormgeving’. In de masterfase van alle opleidingen worden colleges in het Engels gegeven. De taalbeheersing aan beide zijden van de collegezaal is echter in het algemeen verre van perfect. En dat geldt ook voor de werkvloer. Soms waarschuwen handgeschreven bordjes argeloze medewerkers of studenten in raadselachtig Engels voor natte verf, vastzitten in de lift, lekkage of ander ongerief ‘Clean it up after you.’ Oud-directeur van het Philips Natuurkundig Laboratorium en voormalig lid van de Holstcommissie prof.dr. H.B.G. Casimir, omschreef al jaren geleden deze speciale internationale non-native variant van het Broken English: “Er bestaat tegenwoordig een universele taal, die bijna overal wordt gesproken en verstaan. Dat is gebroken Engels, gesproken door kelners in Hawaï, tippelaarsters in Parijs en gezanten in Washington, door zakenlieden uit Buenos Aires en door wetenschapsmensen bij internationale conferenties.” Casimir legt uit dat deze flexibele taal onuitputtelijke uitdrukkingsmogelijkheden bezit en een vrijwel onbeperkte mate van vrijheid kent waar het om klemtoon, fonetiek of grammatica gaat: “Als iemand je uitnodigt voor een party kan dat heel saai uitpakken, maar als hij zegt: tonight we will have party and shall drink the whiskey, dan kun je vrij zeker zijn dat het een levendig geval wordt.”