Persoonlijke instellingen

Dies Natalis

Uit Tuencyclopedie

Share/Save/Bookmark
Titel: Cortege wandelt naar Catharinakerk voor viering 55e Dies Natalis Datum: 28 april 2011 Foto: Norbert van Onna

De verjaardag van een universiteit gaat door het leven als dies natalis (letterlijk: geboortedag). Maar wordt een universiteit wel geboren? Oprichting is een betere omschrijving, al stelt dit de geschiedschrijver wel voor een probleem. Want welke dag moeten we beschouwen als oprichtingsdag? In de historie van de TU/e gelden drie data als oprichtingsmijlpalen. Op 7 juni 1956 ondertekent koningin Juliana de herziene wet op het Technisch Hoger Onderwijs, waarin de Technische Hogeschool Eindhoven als tweede instituut naast de TH Delft wordt vermeld. Op 23 juni 1956 treedt deze wet in werking en wordt het College van Curatoren van de kersverse THE door de minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, mr. J.M.L.Th. Cals plechtig beëdigd. En op 19 september 1957 opent de Majesteit tijdens een feestelijke zitting de THE en gaat het eerste cursusjaar van start. Rector magnificus prof.dr. H.B. Dorgelo stelt in 1960 voor om 23 juni als de officiële dies door het leven te laten gaan, maar de THE geeft al snel blijk van een pragmatische instelling (eind juni dwalen de gedachten van velen al richting vakantie) en viert vanaf 1960 haar verjaardag in april.

Redes


De dies wordt traditioneel gevierd als een academische plechtigheid, waar de rector magnificus of diens vervanger een bespiegelende rede houdt. Later worden ook andere hoogleraren uitgenodigd zo’n toespraak te verzorgen. De bijeenkomst wordt veelal opgeluisterd met een muzikaal programma en notabelen, academische en industriële relaties krijgen als gast een plaats op de eerste rijen. Voor ir. F.J. Philips werd altijd een speciale plaats gereserveerd.

Eredoctoraten


De verjaardag van de Universiteit wordt sinds 1976 luister bijgezet met het verlenen van eredoctoraten. Lange tijd verleende de TU/e alleen eredoctoraten in lustrumjaren. Pas in 2005 wordt van deze traditie afgeweken, wanneer prof.ir. N.J. Habraken deze eer te beurt valt. In 2017 werd prof.dr. Lars Arge de 35e eredoctor aan de TU/e.

Titel: Ir. H. Kramers spreekt na aanvaarding van het eerste eredoctoraat van de THE, tijdens de viering van de twintigste Dies Natalis Jaar: 26 april 1976 Auteur/Bron: Archief TU/e