Persoonlijke instellingen

Categorie:P-Bronvermelding

Uit Tuencyclopedie

Share/Save/Bookmark

Panamarenko

 • Auteur eerste versie van het lemma:Gerard Verhoogt
 • Interview J.G.A. Vlemmix (2006)
 • TH Ber. 04-11-1977

Pedel

 • Jan van Herwaarden et al., De pedel geboekstaafd, Erasmus Universiteit Rotterdam, Rotterdam, 1998
 • Peter Hoefnagels, De toverstaf, een geschiedenis van rede en magie, Erasmus Universiteit Rotterdam, Rotterdam, 1991
 • Persoonl. meded. H.F.F. de Bree

Personeelsvereniging

 • Auteur: W.M.J.M. van der Sommen
 • Persoonl. meded. J.G.M. Rooijmans en R.P. Waterham
 • PV Lustrumgids, 10-2002
 • H.P.J.M. Roumen, De Personeelsvereniging, in: Gedenkboek Technische Universiteit Eindhoven 1956-1991; cf. pp. 34-35
 • W.M.J.M. van der Sommen, Lampegats carnaval, een cultuurhistorisch overzicht, Aprilis, Zaltbommel, 2004

Phileas en PCC kar

 • Mededelingen van de Technische Hogeschool te Eindhoven 12-1960

Philips, F.J.

 • Cursor 14-04-2005
 • Eindh. Dagbl. 06-12-2005
 • Marcel Metze en Leo Groosman, Dat moeten wij toch ook kunnen, Frits Philips (1905-2005); cf. www.metzeresearch.com/dutch_articles.html
 • TH Ber. 08-05-1981
 • www.frits.philips.com

Philips Gloeilampenfabrieken N.V.

 • Cursor 30-10-1987, 14-04-2005
 • Oost-Brabant 20-09-1957
 • Interview H.G.J. de Wilt (2005)

Posthumus, K.

 • De Tijd 26-10-1968, 15-09-1972
 • Folia Civitatis 30-09-1972
 • Het Parool 16-09-1972
 • Interne publicatie van het architectenbureau OD20(ter gelegenheid van de 65-ste verjaardag van S.J. van Embden)
 • Interviews W.Ph. Be (2006), C.A.M.G. Cramers (2006), H.A. Loots (2004), Peer van den Molengraft (2005), F.W. Sluijter (2006) en W.M.J.M. van der Sommen (2005)
 • Nieuwe Rotterdamse Courant 15-09-1972
 • Willem Otterspeer, Tilburg: de Katholieke Universiteit, in Tilburg begon de verandering, in: Wim van den Doel(red.), Plaatsen van herinnering, Nederland in de twintigste eeuw, Bert Bakker, Amsterdam, 2005; cf. pp. 373-385
 • K. Posthumus, Over explosiegebieden van gasmengsels waarbij een of twee der gassen endotherm zijn, proefschrift Rijksuniversiteit Leiden, 1929
 • K. Posthumus, Levensgeheel en school, bezinning voor vernieuwing van voortgezet onderwijs in Nederland en in Indonesië, W. van Hoeve, ’s-Gravenhage, 1947
 • K. Posthumus, Theorie of praktijk, een pseudoprobleem, diesrede THE 23-06-1958
 • K. Posthumus, De universiteit: mythe, idee, vorm, beeld, Universiteit en Hogeschool, 13, 357-365, 1967
 • K. Posthumus, Academische renaissance, rede bij de overdracht van het rectoraat van de THE aan prof. dr. ir. A.A.Th.M. van Trier, 16-09-1968
 • K. Posthumus, Middelbaar onderwijs en schifting, over constanten in beoor deling, De Gids, 10(2), 24-42, 1940
 • Toespraak Th. P. Tromp bij de opening van het Hoofdgebouw, 19-09-1963
 • Uitleg, weekblad van het Departement van Onderwijs en Wetenschappen (speciale aflevering, gewijd aan het leven en werk van prof. dr. K. Posthumus, verschenen op 11-10-1972)
 • J.J. Woltjer, Recent verleden, de geschiedenis van Nederland in de twintigste eeuw, Uitgeverij Balans, Amsterdam, 1992
 • www.lorentz.leidenuniv.nl

Postmodernisme

 • Charles A. Jencks, The language of post-modern architecture, Rizzoli, New York, 1991.

Postzegels

 • Persoonl. meded. E.D.H.A. Hartman, Hartman Philatelie
 • TH Ber. 06-03-1970, 17-04-1970

Pouwels, H.

 • Persoonl. meded. H. Pouwels

Practicum

 • Interview P.J.A.M. Kerkhof (2003)

Prenataal stadium

 • Algemeen Handelsblad 08-08-1951
 • O. Bottema, rede opening Academisch Jaar 1951-1952, TH Delft; cf. p.17
 • Brochure gemeente Eindhoven, 10-10-1947
 • W.J. Dercksen, Industrialisatiepolitiek rondom de jaren vijftig, een sociologischeconomische beleidsstudie, proefschrift Universiteit Maastricht, Van Gorcum, Assen, 1986
 • Dossiers betreffende de oprichting (TU/e-archief)
 • Eindh. Dagbl. 11-05-1951, 16-04-1971, 24-04-1976
 • G. van Hooff en H.W. Lintsen, De oprichting van de Technische Hogeschool Eindhoven, in: Gedenkboek Technische Universiteit Eindhoven 1956-1991; cf. pp. 7-20
 • Rapport betreffende een technische hogeschool in het industriële zuiden van Nederland
 • Rapport Tweede Commissie-Holst, Delft, 06-1950
 • TH Ber. 08-05-1981
 • Volkskr. 11-05-1951
 • A.H.M. Wijffels, Schets der voorgeschiedenis van de Eindhovense Technische Hogeschool; de arbeid der zestien commissies, Eindhoven, 1956
 • S.H.A.M. Zoetmulder, Voorgeschiedenis en begin, in: Tijdopname; cf. pp. 9-55

Promoveren

 • N. Heertjes, Bibliografie van dissertaties, verdedigd aan de Technische Hogeschool Eindhoven in de jaren 1959-1974, THE, Eindhoven, 1974
 • Persoonl. meded. M.T. Vlaardingerbroek

Prothagoras

 • Auteur: Corine Legdeur

Publieksdagen Puintuin

 • Interviews J.T. Körmeling (2005) en A.S. Staal (2005)
 • Persoonl. meded. F. Schurer
 • TH Ber. 22-06-1973, 21-09-1973, 29-03-1974, 24-10-1975, 09-12-1983