Persoonlijke instellingen

Bibliotheek

Uit Tuencyclopedie

Share/Save/Bookmark
Titel: Interieur faculteitsbibliotheek Werktuigbouwkunde en Scheikunde Technologie(WenST),W-hal Jaar: ca.2005 foto door: Bart van Overbeeke
Titel: Centrale bibliotheek Hoofdgebouw, jaren zestig Foto: Archief TUE

Wat is een universiteit zonder een bibliotheek? Al voordat de THE haar deuren opent, buigen deskundigen zich in een bibliotheekcommissie over het inrichten van deze belangrijke voorziening. Zelfs president-curator prof.dr. J.E. de Quay schuift zo nu en dan aan bij de vergaderingen van dit orgaan. Dr.ir. N.A.J. Voorhoeve, hoofd van de afdeling Centrale Normalisatie van Philips, wordt op 1 december 1956 de eerste waarnemend bibliothecaris. De bibliotheek is dan nog in een pand aan de Stratumsedijk gevestigd. Later verhuist men naar het Paviljoen. Op 15 augustus 1960 bedraagt het boeken- en tijdschriftenbezit 28.348 titels. In 1963, zo memoreren medewerkers Erik Geelen en Marcel van Buijtenen, verhuist de Centrale Bibliotheek naar het Hoofdgebouw. In de loop der jaren ontstaat er rond de Centrale Bibliotheek een stelsel van afdelingsbibliotheken, zodat medewerkers en studenten nooit ver hoeven te lopen op zoek naar informatie. Lenen was in die tijd overigens alleen weggelegd voor medewerkers en ouderejaarsstudenten. In het midden van de jaren zestig ontstaan de eerste plannen voor het inschakelen van de computer van prof.ir. A. Heetman (afdeling Elektrotechniek) bij het catalogiseren van het boeken- en tijdschriftenbestand. Later zullen Bibliotheek en Rekencentrum gaan samenwerken. De THE loopt voorop door een catalogus op microfiche uit te brengen.

In 1982 neemt M.O. Verpoorten, Lic., afkomstig van de Vrije Universiteit Brussel, als bibliothecaris de Bibliotheek op sleeptouw naar het prille digitale, on-line tijdperk. In Brussel is hij betrokken geweest bij de ontwikkeling van het Vrije Universiteit Brussel Informatie Systeem (VUBIS). De universiteitsbibliotheken van Brussel en Eindhoven ontwikkelen het systeem samen verder. Veel van de diensten die de Bibliotheek in de 21e eeuw aanbiedt, zijn digitaal. Het raadplegen van redes, proefschriften, tijdschriften en honderden andere informatiebronnen kan van huis of waar dan ook via de pc. Maar wie wil kan natuurlijk zelf een van de ongeveer vijfhonderdduizend titels in de sinds 2012 in MetaForum gevestigde bibliotheek uit de kast trekken. Samen met de vroegere afdeling Informatievoorziening, die waakte over de audiovisuele, digitale en papieren archieven van de Universiteit, vormt de Bibliotheek nu het Informatie Expertise Centrum. Wat die papieren archieven betreft: in vijftig jaar tijd is een bestand opgebouwd dat ruim 6.500 meter beslaat.

Titel: De universiteitsbibliotheek in gebouw MetaForum Jaar: 2012 foto door: Toine Kuiper