Persoonlijke instellingen

Bakker J.J.M.

Uit Tuencyclopedie

Share/Save/Bookmark

Neerlandicus dr. J.J.M. (Jan) Bakker (*1916 - †2001), lector in de toegepaste taalkunde, promoveerde in 1971 op de fonematische structuur van Nederlandse woorden. Bakker gaf leiding aan de talengroep van de onderafdeling der Wijsbegeerte en Maatschappijwetenschappen. Voordat hij in 1959 in dienst kwam van de THE (waar hij werd aangesteld om een goede taalbeheersing te bevorderen), werkte hij onder meer voor de Volkskrant en als redacteur bij de Winkler Prins Encyclopedie. De in Indonesië geboren alumnus ir. R. (Roy) Lim, die in 1995 de bouwkundige renovatie van het Auditorium voor zijn rekening zal nemen, herinnert zich dat Bakker hem destijds adviseerde om vooral veel werk van de dichter Hans Andreus te lezen om zich verder te bekwamen in het Nederlands. Bakker stond bekend als taalvirtuoos en was in 1981 medeorganisator van het lustrumcabaret. Tijdens het cabaret sprak hij de zaal vermanend toe, terwijl hij met grote tangen op de plaats van de handen gesticuleerde: “Studenten, weest geen critici, anders loopt gij grote risici.” Bakker had een hang naar het bizarre. Hij liet zich bij voorkeur fotograferen in bijzondere houdingen.