Persoonlijke instellingen

Academische vorming

Uit Tuencyclopedie

Share/Save/Bookmark
Titel:Krantlezende student Auteur/Bron: Archief TUE

Op de Dies Natalis 1957 spreekt prof.dr.ir. W. van Loon (afdeling Scheikundige Technologie) over de ingenieursopleiding: “Nu ligt het zeker niet in onze bedoeling jonge mensen om te vormen tot robots. Integendeel. Volgens goed Nederlands gebruik zal ook hier in Eindhoven de academische vorming ongetwijfeld worden benut tot versterking van de persoonlijkheid en tot bevordering van het zelfstandig denken van de studenten.” Ook prof.dr. C. Zwikker geeft op die feestdag zijn mening: “Leidende figuren moeten meer zijn dan alleen maar technische specialisten.” En prof.dr. A. Oldendorff, voorzitter van de Commissie voor de geesteswetenschap, uit zich over de noodzaak vakken als sociologie en wijsbegeerte op te nemen in de curricula. “Een zekere vertrouwdheid met het wijsgerig denken is noodzakelijk voor ieder, die zich met recht academisch wil noemen.”